Miten vastuullisuus näkyy Suomen valtionlainoissa?

Vastuullisuus on hyvästä syystä ajankohtainen teema kansainvälisillä lainamarkkinoilla. ESG (Environment, Social, Governance) on lyhenne vastuullisuuden kolmesta osa-alueesta yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Niin sanottujen vihreiden lainojen (green bond) markkina on jatkuvasti kasvussa. Euroopan valtioista Ranska, Irlanti ja Hollanti ovat laskeneet liikkeeseen vihreitä lainoja eli velkakirjoja, joista saatavilla varoilla rahoitetaan ympäristön tai kestävän kehityksen projekteja. Myös Saksa on ilmoittanut tutkivansa ympäristöystävällisen rahoituksen vaihtoehtoja. Osa suurista luottoluokituslaitoksista ottaa huomioon ESG-kriteerejä luottoluokituksissaan. Vihreän markkinan normisto ja sääntely kehittyvät. EU-tasolla komission valmistelussa on luokitusjärjestelmä, taksonomia, jonka tarkoituksena on edistää kestävää rahoitusta, eli rahoitusta, joka tukee kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Investointeja tarvitaan, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta, ja EU:n tavoitteet hiilidioksidipäästöjen alentamisesta voidaan saavuttaa. EU-tasolla valmistellaan myös lakeja, jotka kanavoisivat investointeja vastuullisiin kohteisiin. Lisäksi valmisteilla on vihreiden joukkolainojen standardi, EU Green Bond Standard. Tämän monet joukkovelkakirjasijoittajat, ja myös liikkeeseenlaskijat, toivottavat tervetulleeksi.

Vihreät lainat ovat luonteeltaan projektirahoitusta, jossa sijoittajat seuraavat projektille asetettujen vihreiden tavoitteiden toteutumista, ja lainan liikkeeseenlaskija raportoi projektin etenemisestä. Erityisesti valtioille tämä vihreiden lainojen projektiluontoisuus tuo haasteita, koska valtion rahoitusta ei yleensä varata tietyille projekteille. Suomessa Valtiovarainministeriö on kuitenkin alkanut tuoda esiin budjetista kestävän kehityksen hankkeita, joita vuoden 2019 budjetissa on yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

Valtion vastuullisuus rakentuu kyseisen valtion hallituksen tekemien päätösten pohjalle. Suomessa ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä teemoja, ja Suomi pärjää erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Suomen valtio haluaa velan liikkeeseenlaskijana tarjota sijoittajille tietoa Suomen valtiosektorin vastuullisuudesta kokonaisuutena. Valtion velanhallinnan kotisivuille onkin avattu uusi osio, Kestävä kehitys Suomessa, joka käsittelee vastuullisuutta, ja ohjaa sijoittajia eri tietolähteiden äärelle. Hallitusohjelma, budjettikatsaus, tilastot ja indeksit tarjoavat tietoa, jonka pohjalta sijoittaja voi arvioida Suomen valtionlainojen vastuullisuutta, ja niiden sopivuutta omaan sijoitussalkkuunsa.

Lue lisää: Kestävä kehitys Suomessa

Kirjoittaja
Sivi Palmén

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *