Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Tilastoja valtionvelasta >

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2021

Perustuu viimeisimpään valtion talous- tai lisätalousarvioon tai lisätalousarvioehdotukseen.

Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Velkasitoumukset 18 422
Viitelainat 16 000
Muut lainat 1 500
Yhteensä 35 922
Kuoletukset 24 150
Nettolainanotto 11 772

 

Valtion nettolainanotto

Talousarvio 2021
(milj. euroa)
21.12.2020
Ensimmäinen lisätalousarvio  (milj. euroa)
25.2.2021
Nimellisarvoinen nettolainanotto 11 793 11 772
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) -40 -40
Pääomatappiot (netto) -10 -10
Nettolainanotto
(ml. velanhallinnan erät)
11 743 11 722

 

, Päivitetty 26.2.2021 klo 11:23