Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Tilastoja valtionvelasta

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2024

Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Viitelainat 21 000
Muut lainat 1 500
Velkasitoumukset 20 492
Yhteensä 42 992
Kuoletukset 30 252
Nettolainanotto 12 739

Valtion nettolainanotto 2024

Taulukon luvut kertovat valtion budjettitalouden budjetoidun lainanottotarpeen vuonna 2024.

Talousarvio 2024 (milj. euroa) 19.12.2023 Ensimmäinen lisätalousarvio (milj. euroa) 21.3.2024 Toinen lisätalousarvio (milj. euroa) 23.5.2024
Nimellisarvoinen nettolainanotto 11 441 12 933 12 739
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) 0 0
Pääomatappiot (netto) 0 0
Nettolainanotto (ml. velanhallinnan erät) 11 441 12 933 12 739
, Päivitetty 9.7.2024 klo 15:42