Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Tilastoja valtionvelasta >

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2020

Perustuu viimeisimpään valtion talous- tai lisätalousarvioon tai lisätalousarvioehdotukseen.

Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Velkasitoumukset 19 360
Viitelainat 19 966
Muut lainat 1 381
Yhteensä 40 707
Kuoletukset 21 020
Nettolainanotto 19 687

 

Valtion nettolainanotto

Talousarvio 2020
(milj. euroa)
Ensimmäinen lisätalousarvio (milj. euroa)
20.3.2020
Toinen lisätalousarvio (milj. euroa)
9.4.2020
Kolmas
lisätalousarvio
(milj. euroa)
8.5.2020
Neljäs
lisätalousarvio
(milj. euroa)
26.6.2020
Viides lisätalousarvio (milj. euroa)
3.9.2020
Kuudes
lisätalousarvio
(milj. euroa)
24.9.2020
Seitsemäs lisätalousarvio
(milj. euroa)
29.10.2020
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 248 3 332 12 721 13 601 18 923 17 666 17 864 19 687
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Pääomatappiot (netto) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Nettolainanotto
(ml. velanhallinnan erät)
2 198 3 282 12 671 13 551 18 873 17 614 17 814 19 637

 

, Päivitetty 30.10.2020 klo 11:24