Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2020

Perustuu viimeisimpään valtion talous- tai lisätalousarvioon tai valtiovarainministeriön ehdotukseen.

Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Velkasitoumukset 17 393
Viitelainat 16 000
Muut lainat 1 500
Yhteensä 34 893
Kuoletukset 21 020
Nettolainanotto 13 873

 

Valtion nettolainanotto

Talousarvio 2020
(milj. euroa)
Ensimmäinen lisätalousarvio (milj. euroa) Toinen lisätalousarvio (milj. euroa) Kolmas
lisätalousarvio
(milj. euroa)
Neljäs
lisätalousarvio
ehdotus
(milj. euroa)
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 248 3 332 12 721 13 601 13 873
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) -40 -40 -40 -40 -40
Pääomatappiot (netto) -10 -10 -10 -10 -10
Nettolainanotto
(ml. velanhallinnan erät)
2 198 3 282 12 671 13 551 13 823

 

, Päivitetty 27.5.2020 klo 08:10