Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2020

Perustuu viimeisimpään valtion talous- tai lisätalousarvioon tai valtiovarainministeriön ehdotukseen.

Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Velkasitoumukset 11 165
Viitelainat 11 000
Muut lainat 1 500
Yhteensä 23 665
Kuoletukset 21 020
Nettolainanotto 2 645

 

Valtion nettolainanotto

Talousarvio 2020
(milj. euroa)
Ensimmäinen lisätalousarvio (milj. euroa)
Nimellisarvoinen nettolainanotto 2 248 2 645
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) -40 -40
Pääomatappiot (netto) -10 -10
Nettolainanotto
(ml. velanhallinnan erät)
2 198 2 595

 

, Päivitetty 23.3.2020 klo 08:32