Sijoittajasuhteet

Valtionvelan sijoittajat ovat muun muassa sijoitusrahastoja, eläkeyhtiöitä ja pankkeja. Valtiokonttorin tavoitteena on maantieteellisesti ja sijoittajatyypeittäin hajautettu sijoittajapohja.

Sijoittajille suunnattu esitys valtion lainanotosta: Update on Finnish central government borrowing

Suomen talous

Valtiovarainministeriö julkaisee taloudellisen katsauksen neljä kertaa vuodessa. Katsauksessa käsitellään Suomen talousnäkymiä ja julkista taloutta.

Taloudelliset katsaukset

, Päivitetty 25.7.2019 klo 10:27