Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee valtionvelka.fi-sivustoa ja on laadittu 7.11.2019. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu saavutettavuudessa havaitut puutteet. Etenkin tilastoupotuksissa ja pdf-tiedostoissa on havaittu ongelmia.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä Valtiokonttoriin. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtionvelka.fi/yhteystiedot/.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi. Tavoiteaikataulu korjauksille on kevät 2020.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

1.1. Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Joissakin kohdissa esiintyy tekstiä suoraan kuvan päällä. Pylväsdiagrammeissa on käytetty vain väriä tilastojen erottamiseen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.4.1 Värien käyttö
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

1.2. Navigointivalikoiden ja painikkeiden toiminta ruudunlukijalla on puutteellista

Sivun yläosassa olevaa navigointivalikkoa ei voi havaita kaikilla ruudunlukijoilla. Jotkut painikkeet ovat näkymättömiä kaikille ruudunlukijaohjelmille tai osalle niistä.

Otsikkotasojen hierarkiassa voi vielä olla puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.4. Responsiivisuudessa on puutteita

Tilastot eivät suurene selaimella suurennettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.4.10 Responsiivisuus

2. Hallittava

2.1. Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

2.2. Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi tilastosivujen valikoihin eikä sosiaalisen median linkkeihin. Lisäksi tilastoihin saattaa jäädä näppäimistöllä ansaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
2.1.1 Näppäimistö
2.1.2 Ei näppäimistöansaa

2.3. Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä.” Tällaiset linkkien otsikot tulevat sivuston sisältötyyppeihin automaattisesti samannimisinä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
2.4.7 Näkyvä kohdistus

3. Ymmärrettävä

3.1. Valtion talouden ja velanhallinnan ammattisanasto

Sivustolla käytetään valtion talouteen ja velanhallintaan liittyvää ammattisanastoa, joka ei ehkä ole ymmärrettävää kaikille käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.1.3 Epätavalliset sanat

3.2. Lomakekenttien ohjeistus on puutteellista

Hakutoiminnoissa ei opasteta käyttäjää riittävästi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
3.3.3 Virheen korjausehdotus

4. Toimintavarma

4.1 Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme. Tällaisia sisältöjä ovat mm. Microsoftin PowerBI-tuotteella tuotetut tilastot ja luottoluokituslaitosten tuottamat pdf-muotoiset luottoluokitusraportit. Lisätietoja tilastoista ja luottoluokituksista voi tiedustella Valtiokonttorista puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtionvelka.fi/yhteystiedot/.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

, Päivitetty 20.2.2020 klo 11:09