Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee valtionvelka.fi-sivustoa. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy. Seloste on laadittu 7.11.2019 ja päivitetty viimeksi 16.11.2020.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä Valtiokonttoriin. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtionvelka.fi/yhteystiedot/.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu saavutettavuudessa havaitut puutteet. Etenkin tilastoupotuksissa ja pdf-tiedostoissa on havaittu ongelmia.

Sivustolla olevien vuosijulkaisujen https://vuosikatsaus2018.valtionvelka.fi/ ja https://vuosikatsaus2019.valtionvelka.fi/ saavutettavuudessa on myös puutteita esimerkiksi kontrasteissa ja navigaatiossa. Julkaisujen sisältö on saatavissa Valtiokonttorista tekstimuotoisena pyydettäessä.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Pylväsdiagrammeissa on käytetty vain väriä tilastojen erottamiseen. Joillain sivuilla on tekstiä suoraan kuvan päällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Painikkeiden toiminta ruudunlukijalla on puutteellista

Jotkin painikkeet ovat näkymättömiä kaikille ruudunlukijaohjelmille tai osalle niistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Otsikkotasojen hierarkiassa voi olla puutteita

Otsikkotasojen hierarkiassa voi joissain kohdissa olla vielä puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Responsiivisuudessa on puutteita

Tilastot eivät suurene selaimella suurennettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.4.10 Responsiivisuus

2. Hallittava

Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi kaikkiin tilastosivujen valikoihin. Lisäksi tilastoihin saattaa jäädä näppäimistöllä ansaan. Pdf-tiedostojen navigaatiossa ja lukujärjestyksessä saattaa olla puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
2.1.1 Näppäimistö
2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä.” Tällaiset linkkien otsikot tulevat sivuston sisältötyyppeihin automaattisesti samannimisinä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
2.4.7 Näkyvä kohdistus

3. Ymmärrettävä

Valtion talouden ja velanhallinnan ammattisanasto

Sivustolla käytetään valtion talouteen ja velanhallintaan liittyvää ammattisanastoa, joka ei ehkä ole ymmärrettävää kaikille käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.1.3 Epätavalliset sanat

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme. Tällaisia sisältöjä ovat mm. Microsoftin PowerBI-tuotteella tuotetut tilastot ja luottoluokituslaitosten tuottamat pdf-muotoiset luottoluokitusraportit. Lisätietoja tilastoista ja luottoluokituksista voi tiedustella Valtiokonttorista puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtionvelka.fi/yhteystiedot/.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

, Päivitetty 16.11.2020 klo 15:38