Kassanhallinta

Valtiokonttori vastaa valtion kassan hallinnasta. Kassanhallinnan tärkein tehtävä on valtion maksuvalmiuden hoito ja turvaaminen: siis se, että valtion kassassa on joka päivä riittävästi varoja valtion maksuvelvoitteiden kattamiseen. Kassanhallinnassa joko sijoitetaan kassavaroja tai otetaan rahoitusmarkkinoilta lyhytaikaista lainaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Lue myös: Miksi valtion kassan koko vaihtelee?

Valtiokonttori sijoittaa kassavaroja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden juoksuajat vaihtelevat yhdestä päivästä muutamaan kuukauteen. Otetut luotot ovat pääosin yli yön -luottoja.

Sijoitusten tulee olla mahdollisimman riskittömiä ja helposti muutettavissa rahaksi, kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Luottoluokitus määrittelee sijoitettavan määrän yhtä vastapuolta kohden.

Valtiokonttori vähentää sijoituksiin liittyvää luottoriskiä muun muassa käyttämällä kolmikantareposopimuksia ja sijoittamalla valtioiden tai vastaavien liikkeeseenlaskijoiden rahamarkkinainstrumentteihin.

, Päivitetty 7.3.2024 klo 10:56