Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta tarkistaa, että valtion velanhallinnan operatiiviset prosessit toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti, sisäinen ja ulkoinen raportointi on luotettavaa ja lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa kaikkia velanhallinnan osia saavuttamaan tavoitteensa.

Osana sisäistä valvontaa kaikki tärkeimmät prosessit arvioidaan. Sisäinen valvonta huolehtii, että prosesseille on määritelty tavoitteet ja valvontatoimenpiteet tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Osana analyysiä kartoitetaan prosesseihin liittyvät riskit ja varmistetaan, että prosessikuvaukset ovat ajan tasalla.

Sekä prosessien laatu että riskit arvioidaan numeerisesti. Puutteista laaditaan parantamissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. Sisäinen valvonta käy kaikki prosessit läpi yhdessä prosessivastuullisten kanssa vuosittain.

, Päivitetty 14.2.2020 klo 09:08