Tietosuoja

Tietosuojaseloste, valtionvelka.fi

Laadittu 13.4.2018, päivitetty 10.3.2022.

Lisää tietoa Valtiokonttorin tietosuojasta ja rekisteriselosteista >

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo(at)valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiina Heinilä, Rahoitus-toimiala
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2229, tiina.heinila(at)valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

Heikki Kangas, puh. +358 (0) 295 50 2156, tietosuojavastaava(at)valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

1. Uutiskirjetilausten toimittaminen (Valtiokonttorin erilaiset uutiskirjeet ja uutiskirjeiden tilauslomakkeet): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain uutiskirjeiden toimittamiseksi. Valtiokonttori ylläpitää uutiskirjeiden jakelua varten erillistä asiakasrekisteriä Emailerissa (ei kotisivujen yhteydessä). Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa tilauslomakkeelle.

2. Asiakaspalautteisiin vastaaminen (palautelomake): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa palautelomakkeelle.

3. Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Siteimprove Analytics -kävijäseuranta.

4. Puhelunauhoitteet: Valtiokonttorin Rahoitus-toimialalla osa soitetuista ja vastaanotetuista puheluista nauhoitetaan. Puheluiden tallennuksessa ja niiden kuuntelussa Valtiokonttori noudattaa rahoitusalan yleistä käytäntöä. Nauhoitusten avulla voidaan jälkeenpäin todentaa puhelimitse käydyt keskustelut ja varmentaa tehtyjen kauppojen ja sopimusten ehdot, mikäli niistä on syntynyt toisen osapuolen kanssa erimielisyyksiä.

Puheluiden nauhoittaminen perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(b;c;e) artiklaan. Puheluiden nauhoittaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, lakisääteisen tehtävän noudattamiseksi ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

5. Siteimproven palautetoiminto: Valtiokonttori kerää sivustollaan Siteimproven palautekyselyllä tietoa sivuston käyttäjien käyttökokemuksista. Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.

5. Rekisterin tietosisältö

1. Julkaisutilaukset/-peruutukset (* = pakollinen tieto): etunimi*, sukunimi*, sähköposti*, organisaatio sekä tilattavat julkaisut*.

2. Palaute: palautteenantajan antamat tiedot (ei pakollinen), yleensä s-postiosoite ja nimi. Tietojen avulla Valtiokonttori vastaa palautteeseen.

3. Kävijäseuranta: (Siteimprove): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (= anonymisoitu IP), jolloin Siteimprove käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Siteimprove ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa: https://help.siteimprove.com/support/solutions/articles/80000863889

4. Puhelunauhoitteet: Nauhoitettaviin puhelinnumeroihin soitetut puhelut, sekä virkahenkilön asiakkaille soittamat puhelut, tallennetaan kokonaisuudessaan. Puheluista tallentuvat lisäksi seuraavat tunnistetiedot: 1) puhelun aloitus- ja lopetusaika; 2) soittajan numero; 3) numero, johon on soitettu; 4) virkahenkilön nimi ja puhelinnumero.

5. Siteimproven palautetoiminto: Siteimprove tallentaa selaimeen satunnaisgeneroidun merkkijonon, jolla tunnistetaan samasta selaimesta tapahtuneet tapahtumat. Evästeeseen voidaan yhdistää seuraavat tiedot: päivämäärä ja kellonaika, sivu, jolta palaute on annettu sekä mitä reaktioita ja palautetta asiakas on kullakin sivulla antanut. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kohdat 1,2 ja 4: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

Kohdat 3 ja 5: Tiedot kerätään evästein.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohdat 1–5: Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kohdat 1-3 ja 5: Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

Kohta 4: Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Kohta 1 (tilaukset): Tiedot tallennetaan Valtiokonttorin julkaisutilausten asiakasrekisteriin Emailerissa ja säilytetään palvelun elinkaaren ajan tai kunnes asiakas ilmoittaa peruvansa julkaisutilauksen. Linkki peruuttamiseen löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

Kohta 2 (palaute): Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakkaan asian käsittely edellyttää, tietoja ei tallenneta rekisteriksi.

Kohta 3 (kävijäseuranta): Evästeillä kerättävät tiedot tallennetaan Siteimprove-kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 1000 päivää. Kun evästeiden säilytysjakso päättyy, ne poistetaan automaattisesti.

Kohta 4 (puhelunauhoitteet): Puhelunauhoitteita säilytetään kahden kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Kohta 5 (Siteimproven palautetoiminto): Evästeillä kerättävät tiedot tallennetaan Siteimprove-kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 1000 päivää. Kun evästeiden säilytysjakso päättyy, ne poistetaan automaattisesti.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Kohdat 1-3 ja 5: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

Kohta 4 (puhelunauhoitteet): Puheluita tallennetaan lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Kohdat 1-3 ja 5: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Kohta 3 (puhelunauhoitteet): Puheluja tallennetaan lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten helpottamaan sivuston käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Chrome-selainohjelman ”Asetukset” -valikosta löytyvän ”Tietosuoja ja turvallisuus” -valikon kautta kohdasta ”Sivuston asetukset” > ”Evästeet ja sivustotiedot”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa Siteimproven evästeistä on sivulla Siteimprove Analytics cookies >

 

, Päivitetty 10.3.2022 klo 09:14