Päämarkkinatakaajat

Valtiolla on tällä hetkellä 13 päämarkkinatakaajapankkia. Päämarkkinatakaajilla on tärkeä rooli valtion lainanoton toteutuksessa ja jälkimarkkinoiden likviditeetin varmistamisessa. Valtiokonttori valitsee yleensä uusien sarjaobligaatioiden liikkeeseenlaskuihin (ns. syndikoituihin emissioihin) pääjärjestäjiksi päämarkkinatakaajia. Niillä on myös oikeus osallistua Valtiokonttorin järjestämiin sarjaobligaatioiden huutokauppoihin.

Jälkimarkkinoilla päämarkkinatakaajat antavat tärkeimmille sarjaobligaatioille eli valtion viitelainoille osto- ja myyntihintoja.

Päämarkkinatakaajapankkien toimintaa ohjaa markkinatakaajasopimus, joka on englanninkielinen:
Primary Dealer Agreement 2024 (pdf)

Valtion päämarkkinatakaajapankit:

, Päivitetty 7.3.2024 klo 11:00