Päämarkkinatakaajat

Valtiolla on tällä hetkellä 14 päämarkkinatakaajapankkia. Päämarkkinatakaajilla on tärkeä rooli valtion lainanoton toteutuksessa ja jälkimarkkinoiden likviditeetin varmistamisessa. Valtiokonttori valitsee yleensä uusien sarjaobligaatioiden liikkeeseenlaskuihin (ns. syndikoituihin emissioihin) pääjärjestäjiksi päämarkkinatakaajia. Niillä on myös oikeus osallistua Valtiokonttorin järjestämiin sarjaobligaatioiden huutokauppoihin.

Jälkimarkkinoilla päämarkkinatakaajat antavat tärkeimmille sarjaobligaatioille eli valtion viitelainoille osto- ja myyntihintoja.

Päämarkkinatakaajapankkien toimintaa ohjaa markkinatakaajasopimus, joka on englanninkielinen:
Primary Dealer Agreement 2021 (pdf)

Valtion päämarkkinatakaajapankit:

, Päivitetty 17.5.2021 klo 09:40