Huutokaupat

Tällä sivulla on tietoa velkasitoumusten ja sarjaobligaatioiden tulevista huutokaupoista.
Menneitä huutokauppoja ja liikkeeseenlaskuja voi tarkastella tilastoista.

 • Velkasitoumusten huutokaupat

  Valtion euromääräisten velkasitoumusten huutokauppakalenteri julkaistaan neljännesvuosittain.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:
  Seuraava velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 10.2.2020.

  * riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista
  Eräpäivä Arvopäivä ISIN-koodi Arvioitu määrä*
  12.5.2020 12.2.2020 FI4000400213 1 000 miljoonaa euroa
  12.8.2020 12.2.2020 FI4000414768 500 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Huutokauppoihin voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori lähettää muistutuksen velkasitoumusohjelmaan kuuluville pankeille päivää ennen huutokaupan ajankohtaa Bloomberg-viestinä. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Velkasitoumuksen vähimmäisyksikkökoko
  1 000 euroa ja 1 000 euron kerrannaiset

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajatuottotason, jonka alittavat ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan diskonttaamalla velkakirjan nimellisarvo hyväksytyllä tuottotasolla käyttäen todelliset päivät/360 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään prosentin sadasosina kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 korkopisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Ostotarjousten enimmäismäärä on 20 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

  Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjaa huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

 • Sarjaobligaatioiden huutokaupat

  Huutokaupoissa Valtiokonttori laskee liikkeeseen lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin sarjaobligaatioihin. Huutokauppoihin saavat osallistua vain päämarkkinatakaajapankit. Valtiokonttori voi hyödyntää huutokauppoja myös muissa rahoitustoimenpiteissä, kuten velan takaisinostoissa.

  Valtiokonttori tiedottaa sarjaobligaatioiden huutokaupoista noin viikkoa ennen huutokauppapäivää.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 5–10 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokaupoissa käytetään ns. hollantilaista huutokauppakäytäntöä, jolloin kaikki hyväksytyt tarjoukset lasketaan alimman hyväksytyn tarjoushinnan tasolle.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  Ilmoitetaan myöhemmin.

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa viikkoa ennen ajankohtaa huutokaupan tiedot. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajahintatason, jonka ylittävät ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä rajahinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

, Päivitetty 8.1.2020 klo 16:17