Huutokaupat

Tällä sivulla on tietoa velkasitoumusten ja sarjaobligaatioiden tulevista huutokaupoista.

Menneitä huutokauppoja ja liikkeeseenlaskuja voi tarkastella tilastoista.

 • Velkasitoumusten huutokaupat

  Valtion euromääräisten velkasitoumusten huutokauppakalenteri julkaistaan neljännesvuosittain.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  * riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista
  Huutokauppapäivä 9.4.2024 14.5.2024 4.6.2024
  Arvioitu kokonais-määrä*
  Huutokaupan kohde RFTB 13.11.2024 RFTB 13.11.2024 RFTB 13.2.2025
  ISIN-koodi FI4000565940 FI4000565940 FI4000567110
  Kanta ennen huutokauppaa 3 550 miljoonaa euroa 4 540 miljoonaa euroa 3 348 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 990 miljoonaa euroa 817 miljoonaa euroa 984 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 4 540 miljoonaa euroa 5 357 miljoonaa euroa 4 332 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFTB 13.2.2025 RFTB 13.2.2025 RFTB 13.5.2025
  ISIN-koodi FI4000567110 FI4000567110 FI4000571773
  Kanta ennen huutokauppaa 1 101 miljoonaa euroa 2 201 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 1 000 miljoonaa euroa 1 147 miljoonaa euroa 1 018 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 2 101 miljoonaa euroa 3 348 miljoonaa euroa 1 018 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus

  Huutokauppoihin voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori lähettää muistutuksen velkasitoumusohjelmaan kuuluville pankeille päivää ennen huutokaupan ajankohtaa Bloomberg-viestinä. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Velkasitoumuksen vähimmäisyksikkökoko
  1 000 euroa ja 1 000 euron kerrannaiset

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajatuottotason, jonka alittavat ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan diskonttaamalla velkakirjan nimellisarvo hyväksytyllä tuottotasolla käyttäen todelliset päivät/360 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään prosentin sadasosina kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 korkopisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

  Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjaa huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

 • Sarjaobligaatioiden huutokaupat

  Huutokaupoissa Valtiokonttori laskee liikkeeseen lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin sarjaobligaatioihin. Huutokauppoihin saavat osallistua vain päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 2–3 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokaupoissa käytetään yhteen hintaan perustuva huutokauppakäytäntöä, jossa kaikki hyväksytyt tarjoukset allokoidaan alimman hyväksytyn hinnan mukaisina.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  Huutokauppapäivä 16.4.2024 21.5.2024 11.6.2024
  Arvioitu kokonaismäärä
  Huutokaupan kohde RFGB 15.4.2029 RFGB 15.4.2029 RFGB 15.9.2034
  ISIN-koodi FI4000557525 FI4000557525 FI4000571104
  Kanta ennen huutokauppaa 4 282 miljoonaa euroa 5 087 miljoonaa euroa 4 715 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 805 miljoonaa euroa 771 miljoonaa euroa 856 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 5 087 miljoonaa euroa 5 858 miljoonaa euroa 5 571 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.4.2055 RFGB 15.9.2034 RFGB 15.4.2055
  ISIN-koodi FI4000566294 FI4000571104 FI4000566294
  Kanta ennen huutokauppaa 3 000 miljoonaa euroa 4 000 miljoonaa euroa 3 580 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 580 miljoonaa euroa 715 miljoonaa euroa 640 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 3 580 miljoonaa euroa 4 715 miljoonaa euroa 4 220 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa muutamaa päivää ennen ajankohtaa huutokaupan tiedot. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajahintatason, jonka ylittävät ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä rajahinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

 • Valinnaiset huutokaupat

  Valinnaisissa huutokaupoissa (ns. ORI-huutokaupat, Optional Reverse Inquiry) Valtiokonttori laskee liikkeeseen pieniä lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin ja pidempään markkinoilla olleisiin sarjaobligaatioihin. Valinnaisia huutokauppoja järjestetään päämarkkinatakaajapankkien kysynnän perusteella. Vain päämarkkinatakaajapankit voivat osallistua huutokauppoihin.

  Valinnaisissa huutokaupoissa myydään kerrallaan enintään kahta eri sarjaobligaatiota, ja huutokaupan enimmäismäärä on 400 miljoonaa euroa. Valinnaisiin huutokauppoihin osallistuminen on päämarkkinatakaajille vapaaehtoista, ja valinnaisissa huutokaupoissa myytyjä eriä ei lasketa mukaan pankkikohtaisiin markkinaosuuksiin sarjalainojen liikkeeseenlaskuissa.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 2–3 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokauppa toteutetaan monihintahuutokauppana, jossa kunkin hyväksytyn tarjouksen hinnaksi tulee esitetty hintatarjous.

  Huutokauppapäivä 8.2.2024 4.4.2024 30.5.2024 29.8.2024 24.10.2024 28.11.2024
  Huutokaupan arvioitu kokonaismäärä 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2028 RFGB 15.9.2032 RFGB 15.4.2026
  ISIN-koodi FI4000348727 FI4000523238 FI4000197959
  Kanta ennen huutokauppaa 7 468 miljoonaa euroa 5 952 miljoonaa euroa 6 876 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 151 miljoonaa euro 185 miljoonaa euroa 190 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 7 619 miljoonaa euroa 6 137 miljoonaa euroa 7 066 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.4.2034 RFGB 4.7.2042 RFGB 15.4.2047
  ISIN-koodi FI4000306758 FI4000046545 FI4000242870
  Kanta ennen huutokauppaa 4 648 miljoonaa euroa 5 489 miljoonaa euroa 5 963 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 251 miljoonaa euroa 170 miljoonaa euroa 193 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 4 899 miljoonaa euroa 5 659 miljoonaa euroa 6 156 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa huutokaupan tiedot kaksi päivää ennen suunniteltua ajankohtaa. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Jos huutokauppa perutaan, huutokaupan tietoja ei julkisteta. Valtiokonttori ei lähetä huutokaupan peruuntumisesta erillistä viestiä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan monihinnoittelua (multi-price auction). Kunkin Valtiokonttorin hyväksymän tarjouksen hinnaksi tulee esitetty hintatarjous.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä hinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

   

, Päivitetty 11.6.2024 klo 13:28