Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on välttää odottamattomat tappiot ja turvata toiminnan jatkuvuus.

Valtion tavoitteena on hallita kaikkia riskejä järjestelmällisesti. Riskienhallinnan prosessi koostuu riskien tunnistamisesta, kvantifioinnista, arvioinnista, seurannasta ja raportoinnista sekä aktiivisesta riskipositioiden hallinnasta.

Tärkeimmät riskit ovat rahoitusriski (pitkäaikainen uudelleenrahoitusriski ja lyhytaikainen likviditeettiriski), markkinariski (korko- ja valuuttariski), luottoriskioperatiivinen riski ja oikeudellinen riski.

Korkoriski
Luottoriski
Oikeudellinen riski
Operatiivinen riski
Rahoitusriski
Sisäinen valvonta
Valuuttariski

, Päivitetty 8.3.2024 klo 13:31