Luottoriski

Luottoriskillä tarkoitetaan sopimusvastapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvaa tappion vaaraa. Valtiokonttorille luottoriski syntyy valtion kassavarojen sijoittamisesta ja johdannaissopimuksista.

Valtiokonttori hallinnoi kassasijoituksiin liittyvää luottoriskiä edellyttämällä vastapuolilta korkeaa luottokelpoisuutta ja asettamalla vastapuolikohtaisille sijoituksille limiitit. Valtiokonttori myös käyttää kassasijoituksissaan vakuudellisia kolmikantareposopimuksia.

Johdannaissopimuksiin liittyvässä luottoriskin hallinnassa Valtiokonttori käyttää vakuussopimuksia. Valtiolla on käytössä kaikkien johdannaisvastapuolien kanssa ISDA-puitesopimukseen kuuluva vakuussopimus (CSA, Credit Support Annex). Vakuusjärjestelmässä vastapuoli toimittaa valtion saatavan vakuudeksi arvopapereita tai käteistä. Valtion vakuussopimukset ovat olleet yksipuolisia eli vakuuden toimittamisvelvollisuus on koskenut ainoastaan vastapuolena toimivaa pankkia. Valtiokonttori on aloittanut projektin kaksipuoleisiin vakuussopimuksiin siirtymiseksi.

, Päivitetty 14.2.2020 klo 09:08