Markkinariskit

Korkoriski

Velan korkoriskiä koskeva strateginen tavoite on vuoden 2005 alusta määritelty vertailusalkun avulla. Valtiokonttori voi poiketa vertailusalkun korkoriskiprofiilista valtiovarainministeriön asettamien limiittien puitteissa. Vertailusalkku mahdollistaa myös valtion operatiivisen velanhallinnan tuloksen mittaamisen.

Korkoriskiaseman hallinnan keskeinen periaate on eriyttää pääosin johdannaisinstrumentein toteutettava korkoriskin hallinta varainhankinnasta. Valittu vertailusalkku kuvaa velan tavoitteellista korkoriskiprofiilia, joka valitulla riskitasolla pyrkii minimoimaan velan odotetut kustannukset pitkällä aikavälillä. Valtiokonttorin portfolionhallinnan tehtävänä on hallita todellisen velan korkoriskiä asetettujen riskilimiittien puitteissa, jotka on määritelty suhteessa vertailusalkkuun. Aktiivisin toimin toteutettu poikkeaminen vertailusalkun korkoriskiasemasta perustuu näkemyksenottoon ja sen tavoitteena on vertailusalkkua parempi taloudellinen tulos.

Portfolion hallinnassa käytetään johdannaissopimuksia, joilla muokataan velkasalkun korkoriskiasemaa. Velan korkoriskiasemalla tarkoitetaan velkasalkun keskimääräistä uudelleenhinnoittelujaksoa.

Valuuttakurssiriski

Suomen valtio ei ota valuuttakurssiriskiä uusissa velanhallintatoimissaan. Valuuttakurssiriski on poistettu johdannaissopimuksilla. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Julkaistu 22.2.2013 klo 16.12 , päivitetty 11.8.2015 klo 15.07
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot