Valuuttasuojaustoimenpiteet rajaavat Suomen F-35-hävittäjähankintaan liittyvää valuuttariskiä

Valtiokonttori on tehnyt valuuttasuojaustoimenpiteitä Suomen Puolustusvoimien F-35-hävittäjähankinnalle. Valtion puolesta solmituilla valuuttatermiinisopimuksilla pyritään rajaamaan investointiin liittyvää valuuttariskiä. Nämä sopimukset kiinnittävät valuutan hinnan etukäteen, mikä tarjoaa ennakoitavuutta ja taloudellista turvaa investoinnille.

Vuoden 2021 joulukuussa valtioneuvosto teki yleisistunnossaan päätöksen hankkia 64 monitoimihävittäjää amerikkalaiselta Lockheed Martinilta. Merkittävä investointi sisältää F-35-hävittäjien lisäksi muun muassa aseita, ohjelmistoja, tarvikkeita sekä palveluita. Kaikki hankinnat on sovittu maksettavan Yhdysvaltain dollareissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki joulukuussa 2021 päätöksen suojata puolet noin 10 miljardin euron hankinnasta valuuttakurssien vaihteluun liittyvältä riskiltä. Valtiokonttori toteutti suojauksen valuuttatermiineillä, joilla valuutan hinta kiinnitetään etukäteen tulevaisuudessa tapahtuvalle valuuttakaupalle. Valtiokonttori on toteuttanut valuuttatermiinisopimukset helmikuun 2023 ja helmikuun 2024 välillä.

Sopimukset liittyvät vuosille 2024-2030 ajoittuvien maksujen valuuttariskien hallintaan. Valuuttatermiinien perusteella markkinoilla ennakoidaan euron vahvistuvan lähivuosina nykyiseltä tasoltaan. Tehtyjen valuuttatermiinisopimusten keskimääräinen kurssi on 1 euro (EUR) = 1,1256 Yhdysvaltain dollaria (USD).

Termiinisopimusten hyödyntäminen valuuttariskin rajaamiseksi poikkeaa aiemmista menettelyistä valtion valuuttamääräisten hankintojen osalta. Geopoliittisten jännitteiden voimistuessa ja kansainvälisen talouden epävarmuuden kasvaessa tarve valuuttariskien hallintaan on entisestään korostunut. Lisäksi julkisen talouden kasvava velkaantuminen tekee valuuttakurssiriskien hallinnasta entistä tärkeämpää.

Lisätietoja:
Budjettineuvos Marko Synkkänen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 53 0359, marko.synkkanen(at)gov.fi
Finanssijohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori, puh. 0295 50 2550, teppo.koivisto(at)valtiokonttori.fi

, Päivitetty 17.4.2024 klo 10:06