Valtio laski liikkeeseen uuden 10-vuotisen viitelainan

Valtio laski liikkeeseen uuden neljän miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15.9.2034. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa jopa 23 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 160 sijoittajalta.

Laina hinnoiteltiin 20 tuottopistettä yli euroswap-käyrän. Uuden lainan tarjouskirja kasvoi emissiomäärään nähden lähes kuusinkertaiseksi, mikä kertoo vahvasta kysynnästä.

”Myös sijoittajien määrä kasvoi suureksi. Suomen 10-vuotisen lainan tuottoero korkoswappeihin nähden ei ole moneen vuoteen ollut näin leveä, mikä varmasti houkutteli etenkin pankkien treasury-osastoja mukaan”, apulaisjohtaja Anu Sammallahti kommentoi.

Iso kirja ja sijoittajajoukko puhuvat sen puolesta, että myös liikkeeseenlaskun ajoitus oli hyvä. ”Lainan maturiteetti tai kohta, jossa olemme korkosyklissä, selvästi sopivat sijoittajille”, Sammallahti sanoi.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Citi, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Nomura ja Nordea. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 4 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 23.4.2024
Arvopäivä: 30.4.2024
Eräpäivä: 15.9.2034
Kuponkikorko: 3,000 %
Hinta: 99,870
Tuotto: 3,016 %
ISIN-koodi: FI4000571104

15.9.2034 erääntyvän lainan sijoittajapohjan alueellinen jakauma.

15.9.2034 erääntyvän lainan sijoittajapohja sijoittajatyypeittäin jaoteltuna.


Lisätietoja:
apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi

, Päivitetty 23.4.2024 klo 18:05