Neljännesvuosi­katsaus 3/2020

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan englanniksi 21.12.2020. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Suomen talous tulee supistumaan merkittävästi vuonna 2020 koronaviruspandemian ja viruksen leviämistä ehkäisevien rajoitustoimenpiteiden seurauksena. Talouden odotetaan kääntyvän kasvuun vuosina 2021 ja 2022. Ennusteet sisältävät kuitenkin paljon epävarmuutta liittyen pandemiaan sekä yritysten ja kuluttajien sentimenttiin Suomessa ja muualla maailmassa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä oli kuitenkin euroalueen muutosta huomattavasti vähemmän. Liikkumista ja taloutta koskevat rajoitukset eivät  sulkeneet talouden sektoreita tai leikanneet yksityistä kysyntää aiemmin pelätyissä määrin.

Suomen talouden supistuminen ja hallituksen toimenpiteet  koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi tulevat heikentämään julkista ja valtiontaloutta vuosina 2020 ja 2021 merkittävästi. Vuoden 2020 valtiontalouden alijäämä on kuusi lisätalousarviota mukaan lukien 17,8 miljardia euroa. Valtiontalous tulee olemaan merkitsevästi alijäämäinen myös vuonna 2021, sillä hallitus on ilmoittanut olevansa sitoutunut suojelemaan ihmisten hyvinvointia ja yritysten kykyä selviytyä koronaviruskriisin aikana Suomessa.

Suomen suhteellisen vahva julkinen talous ja talouden moderni rakenne ovat perinteisesti näkyneet  muiden tekijöiden ohella Suomen korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kolmen luottoluokituslaitoksen, Fitch Ratingsin, Moody’s Investors Servicen ja S&P Global Ratingsin, kanssa luottoluokitusten tuottamisesta. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat tällä hetkellä AA+, Aa1 ja AA+. Kaikki luottoluokituslaitokset pitävät Suomen luokituksen näkymiä vakaina. Seuraavat valtion luottoluokitusten julkistamispäivät sekä luottoluokituslaitosten viimeisimmät raportit julkaistaan Valtiokonttorin valtionvelka.fi-verkkosivustolla osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/valtion-lainanotto/luottoluokitukset/.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Vuoden kolmannessa euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskussa 26.8.2020 valtio laski liikkeeseen uuden 10-vuotisen viitelainan, joka erääntyy 15.9.2030. Liikkeeseenlaskun koko oli 3 000 miljoonaa euroa. Tarjouskirja kasvoi yli 27 000 miljoonaan euroon ja se keräsi tarjouksia yli 150 sijoittajalta. Laina hinnoiteltiin 6 pistettä alle euroswap-käyrän (kuuden kuukauden euribor-koron) ja tuotoksi muodostui -0,217 prosenttia.

Valtiokonttori järjesti 29.9.2020 uusimman 15-vuotisen, 15.4.2036 erääntyvän euromääräisen viitelainan huutokaupan. Tarjousten määrä oli 1 630 miljoonaa euroa ja huutokauppa kasvatti lainan kantaa 1 000 miljoonalla eurolla 4 000 miljoonaan euroon. Tuotoksi muodostui -0,134 prosenttia. Euromääräisten velkasitoumusten private placement -emissioita ei järjestetty vuoden kolmannella neljänneksellä.

Valtiokonttori järjesti vuoden kolmannen neljänneksen aikana kaksi euromääräisten velkasitoumusten huutokauppaa; 18.8. ja 8.9. järjestetyillä huutokaupoilla hankittiin yhteensä 2 986 miljoonaa euroa. Huutokaupoissa myytyjen velkasitoumusten maturiteetit olivat 6–11 kuukautta ja tuotto -0,595 ja -0,575 prosentin välillä. Tarjous–allokointi-suhde vaihteli 2.0 ja 2.2 välillä. Valtion velkasitoumuksia ei laskettu liikkeeseen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (lokakuu–joulukuu 2020)

Hallituksen viimeisimmän, 24.9.2020 päivätyn lisätalousarvion mukaan nettolainanottotarve on 17,8 miljardia euroa, jolloin bruttolainanottotarve on 38,9 miljardia euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen lopussa arviolta 95 prosenttia ennakoidusta pitkäaikaisesta varainhankinnasta on toteutettu.

Pitkäaikaisen varainhankinnan tarpeen täyttämiseksi Suomen valtio järjestämää mahdollisesti vielä yhden viitelainahuutokaupan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Huutokaupan ajankohta ja määrä riippuvat valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeesta, ja se järjestetään jälkimarkkinaolosuhteet huomioon ottaen. Huutokauppojen tarkemmat tiedot julkaistaan viikko ennen kutakin huutokauppaa. Velkasitoumusten private placement -emissioita ei aiota järjestää, ellei lainanottotarve kasva.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 13.10.2020. Huutokaupat järjestetään Bloombergin huutokauppajärjestelmässä, ja niihin voivat osallistua velkasitoumusohjelmaan kuuluvat välittäjät. Lisätietoa huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä huutokauppakalenteri julkaistaan valtionvelka.fi-sivustolla osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista. Valtion velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen euro- ja dollarimääräisinä, ja niillä on eräpäiviä kuukausittain tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 21.12.2020.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550 ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi.

, Päivitetty 18.11.2020 klo 10:49