Neljännesvuosi­katsaus 4/2020

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan englanniksi 31.3.2021. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Suomen bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan 3,3 prosenttia vuonna 2020, mikä on aiempaa pelättyä merkittävästi vähemmän. Vuonna 2021 koronaviruspandemian (COVID-19) laantuminen palauttaa talouden lähemmäs normaaliolosuhteita. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous elpyy vuonna 2021, kun pandemian aiheuttama epävarmuus vähenee. BKT:n odotetaan nousevan 2,5 prosentilla vuonna 2021 ja 2,0 prosentilla vuonna 2022. Ennusteet sisältävät kuitenkin paljon epävarmuutta liittyen pandemiaan sekä yritysten ja kuluttajien sentimenttiin Suomessa ja muualla maailmassa.

Palveluiden kulutus tulee supistumaan uudelleen epidemian toisen aallon seurauksena, mutta tavaroiden kulutuksen odotetaan säilyvän vahvana. Palveluiden kulutuksen ei odoteta elpyvän ennen kuin kuluttajien luottamus vahvistuu vähitellen normaaliksi. Yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti pysyy hitaana. Hitaasti elpyvä maailmanlaajuinen taloudellinen kehitys tulee heijastumaan investointien kasvuna. Maailmankauppa on jo kääntynyt kasvuun, mikä on edesauttanut tavaroiden vientiä. Viennin uskotaan kasvavan 5,0 prosentilla vuonna 2021.

Suomen talouden supistuminen ja hallituksen toimenpiteet koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi tulevat heikentämään julkista ja valtiontaloutta vuosina 2020 ja 2021 merkittävästi. Julkisen talouden velan suhteessa bruttokansantuotteeseen odotetaan kasvavan 69 prosenttiin vuonna 2020. Vuonna 2021 velkasuhteen kasvu hidastuu epidemian laantuessa ja talouden elpyessä. Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino tulee kuitenkin pysymään myös väestön ikääntymisestä koituvien kulujen vuoksi.*

Suomen suhteellisen vahva julkinen talous ja talouden moderni rakenne ovat perinteisesti näkyneet  muiden tekijöiden ohella Suomen korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kahden luottoluokituslaitoksen, Fitch Ratingsin ja S&P Global Ratingsin, kanssa luottoluokitusten tuottamisesta. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat tällä hetkellä kummaltakin luottoluokituslaitokselta AA+. Molemmat pitävät Suomen luokituksen näkymiä vakaina. Valtion luottoluokitusten julkistamispäivät vuodelle 2021 julkaistaan vuoden alussa Valtiokonttorin valtionvelka.fi-verkkosivustolla osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/valtion-lainanotto/luottoluokitukset/. Valtiokonttori julkaisee myös luottoluokituslaitosten raportit samalla sivulla vuoden mittaan.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Valtiokonttori järjesti 4.11.2020 uusimman 10-vuotisen, 15.9.2030 erääntyvän, euromääräisen viitelainan huutokaupan. Tarjousten määrä oli 1 458 miljoonaa euroa ja huutokauppa kasvatti lainan kantaa 951 miljoonalla eurolla 3 951 miljoonaan euroon. Tuotoksi muodostui -0,474 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä euromääräisiä viitelainoja ei laskettu liikkeeseen private placement -emissioina.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Valtiokonttori järjesti kaksi euromääräisten velkasitoumusten huutokauppaa. 13.10. ja 10.11 järjestetyillä huutokaupoilla hankittiin yhteensä 3 967 miljoonaa euroa. Huutokaupoissa myytyjen velkasitoumusten maturiteetit olivat 6–10 kuukautta ja tuotto -0,640 ja -0,620 prosentin välillä. Tarjous–allokointi-suhde vaihteli 1,61 ja 1,83 välillä.

Valtiokonttori myi Yhdysvaltain dollarimääräisiä velkasitoumuksia lokakuussa yhteensä 3,385 miljardin dollarin edestä 5–7 kuukauden maturiteeteissa.

Vuodelle 2020 budjetoitu bruttolainanoton määrä oli 40,7 miljardia euroa, josta nettolainanottoa oli 19,7 miljardia euroa. Toteutuneet nettomenot ovat yleensä poikenneet jonkin verran budjetoiduista nettomenoista. Tämä johtuu muun muassa tulo- ja menovirtojen, kassavarojen sekä siirtomäärärahojen muutoksista. Poikkeamat kirjataan vuosittain valtion tilinpäätökseen. Vuonna 2020 39,3 miljardin euron bruttolainanotto riitti kattamaan menojen kassavirrat ja turvaamaan riittävän maksuvalmiuden.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (tammikuu–maaliskuu 2021 ja sen jälkeen)

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan nettolainanoton määrä on 11,8 miljardia euroa vuonna 2021. Erääntyvän valtionvelan määrä on 24,2 miljardia euroa. Bruttolainanoton tarve on yhteensä 35,9 miljardia euroa.

Suomen valtion varainhankinnan pitkän aikavälin strategia pysyy samankaltaisena kuin kuluvana vuonna varainhankinnan määrän ollessa samaa luokkaa. Vuoden 2021 aikana aiotaan laskea liikkeeseen kolme uutta euromääräistä viitelainaa. Toisin kuin kuluvana vuonna, viitelainojen private placement -emissioita ei ole suunnitelmissa. Noin puolet tarvittavasta bruttolainanotosta toteutetaan pitkäaikaisella varainhankinnalla ja loput lyhytaikaisilla velkasitoumuksilla.

Lainanoton operaatioiden aloitetaan todennäköisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja niihin sisältyy euromääräisen viitelainan liikkeeseenlasku. Vuoden aikana lasketaan liikkeeseen uusi pitkän maturiteetin euromääräinen viitelaina, sekä 10 ja 5 vuoden viitelainat markkinaolosuhteista riippuen. Pitkän viitelainan maturiteetti määräytyy markkinaolosuhteiden mukaan tavoitteena likvidit ja markkinakuponkiset viitelainat korkokäyrällä 15-, 20- ja 30-vuoden kohdilla.

Uusien lainojen liikkeeseenlaskujen lisäksi Valtiokonttori järjestää euromääräisten viitelainojen huutokauppoja. Vuonna 2021 Valtiokonttori ottaa käyttöön sarjaobligaatioiden huutokauppakalenterin. Huutokauppojen päivät ja tavoitemäärät julkaistaan etukäteen neljännesvuosittain osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#sarjaobligaatioiden-huutokaupat. Ensimmäinen huutokauppa järjestetään 19.1.2021. Kunkin huutokaupan tarkemmat tiedot julkaistaan muutamaa päivää ennen huutokauppapäivää päämarkkinatakaajien näkemysten konsultoinnin jälkeen.. Lisäksi aiempien vuosien tapaan Valtiokonttori tarkastelee alkavana vuonna mahdollisuutta laskea liikkeeseen valuuttamääräisiä lainoja EMTN-lainaohjelman puitteissa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 12.1.2021. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmässä, ja siihen voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelman pankit. Lisätietoja velkasitoumusten huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä kalenteri julkaistaan osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista. Valtion velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen euro- ja Yhdysvaltain dollarimääräisinä, ja niillä on kuukausittainen erääntymispäivä.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 31.3.2021.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi

* Valtiovarainministeriö (Taloudellinen katsaus, talvi 2020)

, Päivitetty 17.2.2021 klo 14:59