Neljännesvuosi­katsaus 2/2020

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.9.2020. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Suomen talous tulee supistumaan merkittävästi vuonna 2020 koronaviruspandemian ja viruksen leviämistä ehkäisevien rajoitustoimenpiteiden seurauksena. Valtiovarainministeriön uuden ennusteen mukaan Suomen talous tulee tänä vuonna supistumaan 6,0 prosenttia. Maan sisäisten rajoitusten ja vientikysynnän heikentymisen vuoksi tuotannon suurimman supistumisen odotetaan olevan vuoden toisella neljänneksellä. Talouden odotetaan toipuvan vuoden loppua kohti, ja sen odotetaan kasvavan vuosina 2021 ja 2022. Pandemia tuo kuitenkin sekä ennusteisiin että yritysten ja kuluttajien ilmapiiriin suurta epävarmuutta Suomessa ja muualla maailmassa.

Pandemian leviäminen Suomessa on tällä hetkellä hidastunut ja hallitus on todennut poikkeusolot päättyneiksi. Liikkumista ja taloutta koskevat rajoitukset eivät ole sulkeneet talouden sektoreita tai leikanneet yksityistä kysyntää aiemmin pelätyissä määrin. Toisaalta vientikysynnän hidastumisen odotetaan olevan valtiovarainministeriön aikaisempaa ennustetta vakavampaa.

Suomen viennin odotetaan supistuvan tänä vuonna 14 prosentilla. Vienti voi kuitenkin lähteä kasvuun jo vuoden 2020 loppupuoliskolla. Myös yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit supistuvat tänä vuonna. Työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee 8,5 prosenttiin vuonna 2020. Inflaatio pysyy hitaana.

Suomen talouden supistuminen ja hallituksen rajoitukset koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi tulevat heikentämään julkista taloutta merkittävästi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan valtiontalouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen tulee olemaan 8,2 prosenttia ja bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen nousee 54,8 prosenttiin.*

Suomen suhteellisen vahva julkinen talous ja talouden moderni rakenne näkyvät muiden tekijöiden ohella Suomen korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kolmen luottoluokituslaitoksen, Fitch Ratingsin, Moody’s Investors Servicen ja S&P Global Ratingsin, kanssa luottoluokitusten tuottamisesta. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat tällä hetkellä AA+, Aa1 ja AA+. Kaikki luottoluokituslaitokset pitävät Suomen luokituksen näkymiä vakaina. Seuraavat valtion luottoluokitusten julkistamispäivät on listattu Valtiokonttorin valtionvelka.fi-verkkosivustolla osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/valtion-lainanotto/luottoluokitukset/.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Valtiokonttori järjesti 22.4.2020 uusimman 10-vuotisen, 15.9.2029 erääntyvän, euromääräisen viitelainan huutokaupan. Tarjousten määrä oli 2 256 miljoonaa euroa ja huutokauppa kasvatti lainan kantaa 1 001 miljoonalla eurolla 5 173 miljoonaan euroon. Tuotoksi muodostui -0,036 prosenttia.

Suomen valtio laski liikkeeseen 10-vuotisen Yhdysvaltain dollarimääräisen obligaation 13.5.2020. Tämän lainan tarjouskirja kasvoi yli 4 600 miljoonaan dollariin ja keräsi tarjouksia yli 100 sijoittajalta. Liikkeeseenlaskun koko oli 1 500 miljoonaa dollaria ja lainan tuotto oli 0,899 prosenttia. Kustannustehokkaan varainhankinnan lisäksi liikkeeseenlaskulla EMTN-ohjelman puitteissa tavoitellaan monipuolista valtionvelan sijoittajapohjaa.

Vuoden toisessa euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskussa 10.6.2020 valtio laski liikkeeseen 20 vuoden viitelainan, joka erääntyy 15.9.2040. Liikkeeseenlaskun koko oli 3 000 miljoonaa euroa. Kyseessä oli ensimmäinen uusi viitelaina 20 vuoden maturiteetissa. Tarjouskirja kasvoi yli 25 000 miljoonaan euroon ja keräsi tarjouksia yli 220 sijoittajalta. Laina hinnoiteltiin 10 tuottopistettä yli euroswap-käyrän (kuuden kuukauden euribor-koron).

Vuoden toisella neljänneksellä euromääräisiä viitelainoja laskettiin liikkeeseen huutokauppojen ja syndikoitujen liikkeeseenlaskujen lisäksi ns. private placement -emissioina. Pandemiakriisin aikana valtionlainojen tuotot nousivat ja korkoerot levenivät. Tämä lisäsi Suomen valtion viitelainoihin kohdistuvaa kysyntää samalla, kun markkinoiden likviditeetti heikkeni tehden suurempien kauppaerien toteuttamisen haastavaksi. Loppusijoittajien kysyntään vastaamiseksi päämarkkinatakaajien kautta tehtiin private placement -emissioita, joiden kauppakoot olivat jälkimarkkinoiden kauppaeriä suurempia. Suurin osa näistä euromääräisten viitelainojen emissioista tehtiin 5–10 vuoden maturiteeteissa ja niillä toteutettiin yhteensä 7 300 miljoonaa euroa pitkäaikaista varainhankintaa.

Valtiokonttori järjesti euromääräisten velkasitoumusten huutokauppoja vuoden toisen neljänneksen aikana kuukausittain; 1.4.,12.5. ja 9.6 järjestetyillä huutokaupoilla hankittiin yhteensä 4 110 miljoonaa euroa. Huutokaupoissa myytyjen velkasitoumusten maturiteetit olivat 6–11 kuukautta ja tuotto -0,51 ja -0,35 prosentin välillä. Tarjous–allokointi-suhde vaihteli 1.6 ja 2.9 välillä.

Valtiokonttori myi euromääräisiä velkasitoumuksia huhtikuussa yhteensä 1 800 miljoonan euron edestä 6–7 kuukauden maturiteeteissa.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (kesäkuu–syyskuu 2020)

Hallituksen viimeisimmän, 26.6.2020 päivätyn lisätalousarvion mukaan nettolainanottotarve on 18,9 miljardia euroa, jolloin bruttolainanottotarve on 39,9 miljardia euroa. Vuoden toisen neljänneksen lopussa arviolta 75 prosenttia ennakoidusta pitkäaikaisesta varainhankinnasta on toteutettu.

Valtiokonttori suunnittelee uuden 10 vuoden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Suomen valtio tulee todennäköisesti järjestämään viitelainahuutokaupan vuoden kolmannella neljänneksellä. Huutokaupan ajankohta ja määrä riippuvat valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeesta ja järjestetään jälkimarkkinaolosuhteet huomioon ottaen. Huutokauppojen tarkemmat tiedot julkaistaan viikko ennen kutakin huutokauppaa. Velkasitoumusten private placement -emissioita ei aiota järjestää, ellei lainanottotarve kasva.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 18.8.2020. Huutokaupat järjestetään Bloombergin huutokauppajärjestelmässä, ja niihin voivat osallistua velkasitoumusohjelmaan kuuluvat välittäjät. Lisätietoa huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä huutokauppakalenteri julkaistaan valtionvelka.fi-sivustolla osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden toisen neljänneksen aikana valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista. Valtion velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen euro- ja dollarimääräisinä, ja niillä on eräpäiviä kuukausittain tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.9.2020.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550 ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi.

* Valtiovarainministeriö (Taloudellinen katsaus, kesä 2020)

, Päivitetty 15.7.2020 klo 13:45