Neljännesvuosi­katsaus 1/2020

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.6.2020. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Koronavirusepidemian puhkeamisella on ollut suuri vaikutus Suomen taloustilanteeseen. Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi, ja eduskunta hyväksyi valmiuslain käyttöönottoasetukset 18.3.2020. Hallitus on linjannut useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa.

20. maaliskuuta hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion. Sen tarkoitus on keskittyä koronaviruksen torjunnan ja varautumisen aiheuttamiin kustannuksiin sekä muihin asiaan välittömästi liittyviin välttämättömiin ja kiireisiin talousarviotarpeisiin, kuten yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen.

Hallitus tulee arvioimaan julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa (kehysriihessä) 7. huhtikuuta ja vuoden 2020 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä tarvetta myös muihin koronaviruksesta välittömästi aiheutuviin määrärahalisäyksiin sekä laajemmin taloutta tukeviin toimenpiteisiin. Hallitus seuraa kuntatalouden tilannetta ja varautuu tarvittaessa tukemaan kuntia koronavirustilanteen aiheuttaman menojen kasvun tai verotulokehityksen äkillisen heikkenemisen tilanteessa.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston uusi kokonaistaloudellinen ennuste, jossa huomioidaan myös koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia, julkaistaan 16.4.2020.*

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden ensimmäisessä lainan liikkeeseenlaskussa 4.2.2020 Suomen valtio laski liikkeeseen uuden 16 vuoden viitelainan, joka erääntyy 15.4.2036. Liikkeeseenlaskun koko oli kolme miljardia euroa. Tarjouskirja oli Suomen valtiolle tähänastisista suurin. Se kasvoi yli 21 miljardiin euroon ja keräsi tarjouksia yli 160 sijoittajalta. Laina hinnoiteltiin 11 tuottopistettä alle euroswap-käyrän (kuuden kuukauden euribor-koron).

Valtiokonttori järjesti 10.2.2020 euromääräisten velkasitoumusten huutokaupan. Huutokaupassa myytin kahta eri velkasitoumusta yhteensä 1 470 miljoonalla eurolla. 12.5.2020 erääntyvään velkasitoumukseen tuli tarjouksia 1 865 miljoonan euron edestä, tarjouksista hyväksyttiin 995 miljoonaa euroa ja tuotoksi muodostui -0,565 prosenttia. 12.8.2020 erääntyvään velkasitoumukseen tuli tarjouksia 745 miljoonan euron edestä, tarjouksista hyväksyttiin 475 miljoonaa euroa ja tuotoksi muodostui -0,535 prosenttia.

Valtiokonttori järjesti 15.9.2024 erääntyvän – viimeisimmän 5-vuotisena liikkeeseenlasketun – viitelainan huutokaupan 18.3.2020. Huutokaupassa saatiin tarjouksia 1 050 miljoonalla eurolla. Lainaa myytiin 715 miljoonalla eurolla ja sen kanta on nyt 3 715 miljoonaa euroa.

Valtiokonttori on myynyt sekä euro- että dollarimääräisiä velkasitoumuksia 16.3.2020 lähtien. Myytyjen velkasitoumusten maturiteetti on ollut 3–10 kuukautta, ja niitä on myyty yhteensä 6,5 miljardin euron ja 1,85 miljardin dollarin edestä.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (huhtikuu–kesäkuu 2020 ja sen jälkeen)

Hallituksen 20. maaliskuuta esittämän vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion mukaan valtion budjetin alijäämä on 3,3 miljardia euroa, jolloin bruttolainanottotarve on 24,3 miljardia euroa.

Kuten yllä todettiin, koronavirusepidemian ja poikkeustilan taloudellisten vaikutusten laajuudesta ei vielä ole varmuutta. Valmistautuakseen valtion menojen kasvuun Valtiokonttori suunnittelee lyhytaikaisen lainanoton kasvattamista lisäämällä euromääräisten velkasitoumusten huutokauppoja neljännesvuosittaisista kuukausittaisiksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Valtion velkasitoumusten liikkeeseenlaskujen ja huutokauppojen lisääminen kattaa suurimman osan lainanottotarpeen tähänastisesta kasvusta. Valtiovarainministeriön huhtikuun taloudellinen katsauksen julkaisemisen jälkeen saadaan lisäselvyyttä siihen, onko pitkäaikaisen lainanoton kasvattamiselle mahdollista tarvetta.

Aiempien vuosien tapaan Valtiokonttori tarkastelee vuoden mittaan mahdollisuutta laskea liikkeeseen valuuttamääräisiä lainoja EMTN-lainaohjelman puitteissa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 1.4.2020. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmässä, ja siihen voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit. Lisätietoja velkasitoumusten huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä kalenteri julkaistaan osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden toisen neljänneksen aikana valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista. Valtion velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen euro- ja dollarimääräisinä, ja niillä on kuukausittain yksi tai kaksi erääntymispäivää.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.6.2020.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550 ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi.

* Valtiovarainministeriön tiedote 20.3.2020.

, Päivitetty 18.11.2020 klo 10:49