Valtion velanoton tarve vuonna 2021 jää ennakoitua pienemmäksi

Valtiokonttori jättää nostamatta noin 8 miljardia euroa vuoden 2021 valtion talousarvioesitykseen kirjatusta 11,7 miljardin euron nettolainanottotarpeesta. Päätös perustuu valtion vahvaan maksuvalmiusasemaan. Valtio ottaa vuonna 2021 uutta velkaa noin 3,7 miljardia euroa.

Valtiokonttori on päivittänyt (3.12.) tuoreet luvut valtion 2021 lainanotosta verkkosivuilleen: Lainanottotarve

Luvut kertovat kuluvan vuoden lainanoton toteuman 30.11.2021 mennessä. Joulukuussa 2021 ei ole enää odotettavissa uusia lainanoton operaatioita.

Budjetoitua pienempään velanoton tarpeeseen on useita syitä

Valtion kassan koon arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 2,5 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2020 lopussa eli velanoton tarvetta tulee katettua edellisenä vuonna kassaan kertyneellä velalla. Valtiokonttori kasvatti valtion kassavaroja vuonna 2020 varautuessaan yllättäviin koronakriisistä aiheutuviin menoihin.

Arvio vuonna 2021 toteutuvien tulojen ja menojen erotuksesta poikkeaa budjetoidusta noin 5,5 miljardia euroa. Tätä selittää muun muassa se, että valtion talousarviossa osa määrärahamomenteista on niin sanottuja siirtomäärärahoja, jotka ovat käytettävissä useamman vuoden ajan. Vuodelle 2021 on esimerkiksi budjetoitu monivuotisia investointeja sekä koronavirusepidemiaan liittyviä siirtomäärärahoja, joiden käyttö toteutunee osin vasta tulevina vuosina.

Yksityiskohtaista tietoa arvioitua pienemmän nettolainanoton syistä saadaan valtion alustavien tilinpäätöstietojen valmistuttua helmikuussa.

Lue lisää:
Valtion velanoton tarve vuonna 2021 ennakoitua pienempi (valtionvarainministeriön tiedote 1.12.2021)

Lisätiedot:
finanssijohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori, puh. 0295 50 2550

, Päivitetty 3.12.2021 klo 13:53