Neljännesvuosi­katsaus 4/2019

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan englanniksi 31.3.2020. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Suomen talouden kasvu hidastuu lähivuosina. Valtiovarainministeriön uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2020 ja 1,1 prosenttia vuonna 2021.

Vuoteen 2019 verrattuna Suomen vientikysynnän kasvu hidastuu vuonna 2020. Yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena. Yksityisten investointien suhteen näkymät ovat heikommat; erityisesti asuinrakennusinvestoinnit vähenevät. Julkisten investointien kasvun odotetaan sen sijaan olevan vahvaa. Työttömyysaste on ennusteen mukaan 6,5 prosenttia ensi vuonna, ja inflaation odotetaan pysyvän hitaana 1,3 prosentissa. Vaihtotase on ensi vuonna lievästi alijäämäinen.

Suotuisa taloudellinen tilanne on viime vuosina parantanut julkisen talouden rahoitusasemaa. Talous on nyt kuitenkin viilenemässä ja rahoitusaseman paraneminen on pysähtynyt. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa tulevina vuosina julkisen talouden tasapainottamista, koska eläkemenot sekä terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon kustannukset kasvavat. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu heikentää erityisesti kuntataloutta.

Sekä julkinen talous että valtiontalous ovat alijäämäisiä vuonna 2020. Alijäämät ovat 1,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 58,8 prosenttia vuoden 2020 lopussa. Valtionvelka on selvästi matalammalla tasolla. Sen ennustetaan olevan 43,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.*

Suomen suhteellisen vahva julkinen talous ja talouden moderni rakenne näkyvät muiden tekijöiden ohella Suomen korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kolmen luottoluokituslaitoksen, Fitch Ratingsin, Moody’s Investors Servicen ja S&P Global Ratingsin, kanssa luottoluokitusten tuottamisesta. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat tällä hetkellä AA+, Aa1 ja AA+. S&P ja Moody’s pitävät Suomen luokituksen näkymiä vakaina, mutta Fitch muutti luokituksen näkymät vakaista myönteisiksi viime vuonna. Valtion luottoluokitusten julkistamispäivät vuodelle 2020 julkaistaan valtionvelka.fi-verkkosivustolla vuodenvaihteessa.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Valtiokonttori järjesti vuoden viimeisen viitelainahuutokaupan marraskuun alkupuolella. Huutokaupassa myytiin kahta eri viitelainaa, joista toinen erääntyy 15.4.2034 ja toinen 15.4.2047. Vuonna 2034 erääntyvää lainaa myytiin 567 miljoonalla eurolla, mikä nosti lainan liikkeessä olevan määrän 4 553 miljoonaan euroon. Vuonna 2047 erääntyvän lainan kanta kasvoi 478 miljoonalla eurolla ja on nyt 3 478 miljoonaa euroa. Tarjous–allokointi-suhteet eli huutokaupassa saadut tarjoukset suhteessa liikkeeseen laskettuihin lainamääriin olivat 1,3 ja 2,1.

Vuosineljänneksellä toteutettiin myös lyhytaikaista varainhankintaa. Valtiokonttori järjesti valtion velkasitoumusten huutokaupan 20.11. ja laski liikkeeseen velkasitoumuksia kahtena eri ajankohtana (29.10. ja 25.11). Huutokaupassa myytiin kahta eri velkasitoumusta, joista toinen erääntyy 12.2.2020 ja toinen 12.5.2020. Velkasitoumuksia myytiin huutokaupassa yhteensä 1 488 miljoonalla eurolla. Helmikuussa erääntyvän velkasitoumuksen tuotoksi muodostui -0,570 prosenttia ja toukokuussa erääntyvän -0,565 prosenttia. Dollarimääräisten velkasitoumusten kanta oli 4 378 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja euromääräisten 2 028 miljoonaa euroa joulukuun lopussa.

Vuodelle 2019 budjetoitu bruttolainanoton määrä oli 15,8 miljardia euroa, josta nettolainanottoa oli 2,5 miljardia euroa. Toteutuneet nettomenot ovat yleensä poikenneet jonkin verran budjetoiduista nettomenoista. Tämä johtuu muun muassa tulo- ja menovirtojen, kassavarojen sekä siirtomäärärahojen muutoksista. Poikkeamat kirjataan vuosittain valtion tilinpäätökseen. Toteutunut bruttolainanotto jäi vuonna 2019 budjetoitua pienemmäksi: 14,8 miljardilla eurolla saatiin katettua menojen kassavirrat ja turvattua riittävä maksuvalmius.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (tammikuu–maaliskuu 2020 ja sen jälkeen)

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan nettolainanoton määrä on 2,2 miljardia euroa vuonna 2020. Erääntyvän valtionvelan määrä on 21 miljardia euroa. Bruttolainanoton tarve on yhteensä 23,2 miljardia euroa vuonna 2020.

Suomen valtion varainhankinnan pitkän aikavälin strategia on edellisvuosien kaltainen. Noin 60 prosenttia koko lainanottotarpeesta katetaan pitkäaikaisilla lainoilla ja loppuosa lyhytaikaisilla velkasitoumuksilla.

Lainanoton operaatiot aloitetaan todennäköisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja niihin sisältyy uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlasku. Vuoden aikana lasketaan liikkeeseen uusi kymmenen vuoden viitelaina ja markkinaolosuhteista riippuen joko viiden tai 15 vuoden viitelaina. Varainhankinnassa noudatetaan tuttua strategiaa, jonka mukaan vuosittain lasketaan liikkeeseen uusi kymmenen ja uusi viiden vuoden viitelaina. Kahden tai kolmen vuoden välein viiden vuoden viitelainan sijaan lasketaan liikkeeseen 15 vuoden euromääräinen viitelaina.

Uusien lainojen liikkeeseenlaskujen lisäksi Valtiokonttori järjestää ensi vuonna euromääräisten viitelainojen huutokauppoja neljännesvuosittain. Huutokauppojen ajoitukseen ja määrään vaikuttavat valtion maksuvalmiustilanne ja Suomen valtion viitelainojen jälkimarkkinaolosuhteet. Tarkat tiedot huutokaupoista julkaistaan viikkoa ennen kutakin huutokauppaa. Lisäksi aiempien vuosien tapaan Valtiokonttori tarkastelee alkavana vuonna mahdollisuutta laskea liikkeeseen valuuttamääräisiä lainoja EMTN-lainaohjelman puitteissa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Huutokaupan tarkempi ajankohta julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmässä, ja siihen voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit. Lisätietoja velkasitoumusten huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä kalenteri julkaistaan osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista. Valtion velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen euro- ja Yhdysvaltain dollarimääräisinä, ja niillä on kuukausittainen erääntymispäivä.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 31.3.2020.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550 ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi.

* Valtiovarainministeriö (Taloudellinen katsaus, talvi 2019).

, Päivitetty 23.3.2020 klo 15:53