Neljännesvuosikatsaus 1/2021

Valtiokonttori julkaisee neljä kertaa vuodessa katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava katsaus julkaistaan englanniksi 30.6.2021. Suomen- ja ruotsinkieliset katsaukset julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen.

Katsauksen yhteenveto

  • Valtio suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa
  • Huhti-kesäkuun huutokauppakalenteri on julkaistu
  • Vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen mukaan vuoden nettolainanottotarve on 11,8 miljardia euroa, jolloin bruttolainanotto olisi 35,9 miljardia euroa. Tästä noin 17,5 miljardia euroa katetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa, ja loput lyhytaikaista lainaa.
  • Valtiokonttorin arvion mukaan noin 60 % vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.
Helsingin Pohjoisranta.

Helsingin Pohjoisranta.

Suomen talouden ja julkistalouden näkymät

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote laski 2,8 prosenttia vuonna 2020. Lasku oli huomattavasti pienempi kuin mitä aiemmin viime vuonna pelättiin. Talous myös supistui Suomessa vähemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.

Suomen talouden odotetaan elpyvän vuonna 2021 kun koronapandemian lieventyminen palauttaa talouden kohti normaalioloja ja kansainvälinen talous palaa kasvu-uralle. Vienti ja kotimainen kysyntä elpyvät vuoden loppua kohden. Inflaatio pysyy alhaisena ja vaihtotase hiukan alijäämäisenä. On kuitenkin selvää, että tämänhetkiset talousennusteet ovat huomattavan epävarmoja niin pandemian etenemisen kuin yritysten ja kuluttajien luottamuksen suhteen, Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Suomen talouden supistuminen ja valtion finanssipoliittiset toimet koronapandemian haitallisten vaikutusten lieventämiseksi heikensivät julkista taloutta ja valtiontaloutta vuonna 2020. Valtiovarainministeriön loppuvuodesta 2020 laatiman ennusteen mukaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 69 prosenttiin viime vuoden lopulla. Vuonna 2021 velkasuhteen kasvu todennäköisesti hidastuu, kun epidemia taantuu ja talous ottaa tuulta alleen. Julkistalouden tulojen ja menojen epäsuhta tulee jatkumaan pidemmän aikaa, etenkin koska väestön ikääntyminen lisää julkisia menoja.

Suomen verrattain vahva julkistalous ja pitkälle kehittynyt talous ovat, muiden tekijöiden ohella, perinteisesti näkyneet valtion korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kahden luottoluokituslaitoksen kanssa luottoluokitusten tuottamisesta: S&P Global Ratings ja Fitch Ratings. Pitkäaikaisen velan osalta luottoluokitukset ovat kummaltakin AA+. Molemmat pitävät luokituksen näkymiä vakaina. Luottoluokitusten julkaisupäivät vuonna 2021 löytyvät valtionvelka.fi -sivustolta. Valtiokonttori julkaisee myös tuoreimmat luokitusraportit samalla sivulla.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Valtiokonttori järjesti 19.1.2021 huutokaupan viimeisimmästä 10-vuotisesta viitelainasta, joka erääntyy 15.9.2030. Lainan tuotoksi muodostui -0,395 prosenttia. Lainaa myytiin 1 000 miljoonalla eurolla, jolloin sen kanta kasvoi 4 915 miljoonaan euroon.

Suomen valtio keräsi 2.2.2021 järjestetyssä, vuoden ensimmäisessä syndikoidussa emissiossa kolme miljardia euroa uudella 30-vuotisella viitelainalla, joka erääntyy 15.4.2052. Tarjouskirja kasvoi yli 19 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 130 sijoittajalta. Viitelaina hinnoiteltiin 2 korkopistettä yli euroswap-käyrän (kuuden kuukauden euribor-koron).

15.9.2030  ja 15.4.2052 erääntyvät euromääräiset viitelainat olivat tarjolla myös 16.3. pidetyssä huutokaupassa. Lainoja myytiin yhteensä 995 miljoonan euron edestä: 10-vuotista viitelainaa myytiin 495 miljoonalla eurolla lainan tuoton ollessa -0,218 prosenttia, ja pisintä 30-vuotista viitelainaa 500 miljoonalla eurolla lainan tuoton ollessa 0,419 prosenttia.

Valtiokonttori järjesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kolme euromääräistä valtion velkasitoumusten huutokauppaa. 12.1., 9.2. ja 9.3. pidetyissä huutokaupoissa lainattiin yhteensä 5 888 miljoonaa euroa. Huutokaupattujen velkasitoumusten maturiteetit olivat kuudesta yhdeksään kuukauteen, ja niiden tuotot vaihtelivat -0,620 prosentista -0,610 prosenttiin. Tarjous-allokointi-suhde vaihteli välillä 1,99 ja 2,46.

Suomen valtio myi maaliskuussa Yhdysvaltain dollarimääräisiä valtion velkasitoumuksia neljän miljardin dollarin edestä. Velkasitoumusten maturiteetti oli 6-9 kuukautta.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (huhti-kesäkuu 2021)

Vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion mukaan kuluvan vuoden nettolainanottotarve on 11,8 miljardia euroa, jolloin bruttolainanotto olisi 35,9 miljardia euroa. Noin 17,5 miljardia euroa tästä on tarkoitus kattaa pitkäaikaisella velalla ja loput lyhytaikaisella velanotolla.

Valtiokonttori suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa. Muu tämän vuosineljänneksen pitkäaikainen varainhankinta toteutetaan järjestämällä kahdesta kolmeen euromääräisten viitelainojen huutokauppaa huhti-kesäkuun aikana. Valtiokonttorin arvion mukaan noin 60 prosenttia vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.

Seuraava viitelainan huutokauppa järjestetään 20.4. Lisätietoja huutokaupasta ja päivitetty huutokauppakalenteri on julkaistu osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit//#sarjaobligaatioiden-huutokaupat. Kuten aiempina vuosina, valuuttamääräisiä lainoja voidaan varainhankinnan täydentämiseksi laskea liikkeeseen EMTN-ohjelman puitteissa, markkinaolosuhteiden niin salliessa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa pidetään 13.4.2021. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmällä ja niihin voivat osallistua velkasitoumusohjelmaan kuuluvat välittäjät. Lisätietoja valtion velkasitoumusten huutokaupasta ja päivitetty huutokauppakalenteri julkaistaan osoitteessa https://www.valtionvelka.fi/lainanoton-instrumentit/huutokaupat/#velkasitoumusten-huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden toisen neljänneksen aikana myynnein, joiden ajoitus riippuu valtion maksuvalmiusasemasta ja jälleenrahoitustarpeesta. Valtion velkasitoumukset ovat euro- ja dollarimääräisiä, ja niillä on kuukausittaiset erääntymispäivät.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.6.2021.

Lisätietoja: Teppo Koivisto, rahoitusjohtaja, puh. 0295 50 2550 tai Anu Sammallahti, apulaisjohtaja, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

, Päivitetty 9.11.2023 klo 15:24