Neljännesvuosi­katsaus 1/2019

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittain katsauksen, jossa on tietoa valtion lainanoton viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista näkymistä. Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan englanniksi 28.6.2019. Suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan noin kaksi viikkoa englanninkielisen katsauksen julkaisupäivän jälkeen. 

Suomen talouden ja julkisen talouden näkymät

Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talous kasvaa 1,5 prosenttia vuonna 2019. Kasvu hidastuu edellisvuodesta, jolloin bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,3 prosenttia. Kasvun hidastuminen on laaja-alaista, mutta hidastumiseen vaikuttavat erityisesti laskevat asuntoinvestoinnit. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan myös maailmantalouden kasvu hidastuu.

Ennusteen mukaan vaihtotase on tasapainossa tänä vuonna ja lievästi ylijäämäinen sen jälkeen. Inflaatio pysyy hitaana ja työttömyysaste laskee edelleen vuonna 2019. Työttömyysasteen trendi oli helmikuussa 6,5 prosenttia ja työllisyysasteen trendi 72,5 prosenttia.

Talouskasvu ja julkisten menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa. Julkinen talous on lähivuosina lähes tasapainossa ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee edelleen. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista, koska eläkemenot sekä terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon kustannukset kasvavat.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut jo muutaman vuoden ajan. Valtiovarainministeriön mukaan velkasuhde laskee 58,4 prosenttiin vuonna 2019. Valtionvelka on selvästi matalammalla tasolla; sen ennustetaan olevan 44,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tänä vuonna.*

Suomen suhteellisen vahva julkinen talous ja nykyaikainen talouselämä näkyvät muiden tekijöiden ohella Suomen korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kolmen luottoluokituslaitoksen, Fitch Ratingsin, Moody’s Investors Servicen ja S&P Global Ratingsin, kanssa luottoluokitusten tuottamisesta. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat tällä hetkellä AA+, Aa1 ja AA+. S&P ja Moody’s pitävät Suomen luokituksen näkymiä vakaina, mutta Fitch muutti luokituksen näkymät vakaista myönteisiksi viime vuonna. Näkymien muuttaminen johtui suotuisasta julkisen velan kehityksestä ja paremmista keskipitkän aikavälin kasvuodotuksista. Seuraavat ennakkoon ilmoitetut valtion luottoluokituksen julkistamispäivät ovat heinäkuussa 2019.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Ensimmäisen lisätalousarvion mukaan valtion bruttolainanoton tarve on noin 15,3 miljardia euroa ja nettolainanoton tarve noin 1,932 miljardia euroa vuonna 2019. Edellisvuosien tapaan noin 70 prosenttia lainanottotarpeesta katetaan pitkäaikaisilla lainoilla ja loppuosa lyhytaikaisilla velkasitoumuksilla.

Vuoden ensimmäisessä lainan liikkeeseenlaskussa 5.2.2019 Suomen valtio laski liikkeeseen uuden 10 vuoden viitelainan, joka erääntyy 15.9.2029. Liikkeeseenlaskun koko oli kolme miljardia euroa. Ennätyksellisen suuri tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa 14,5 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 160 sijoittajalta. Laina hinnoiteltiin 23 tuottopistettä alle euroswap-käyrän (kuuden kuukauden euribor-koron).

Vuonna 2019 valtio on aloittanut velkasitoumusten liikkeeseenlaskut huutokaupoissa. Valtiokonttori järjesti ensimmäisen euromääräisten velkasitoumusten huutokaupan 26.2.2019. Huutokaupan kohteena oli kaksi velkasitoumuserää, jotka erääntyvät 13.5.2019 ja 12.8.2019. Toukokuussa erääntyvään erään tuli tarjouksia 1 580 miljoonan euron edestä, ja tarjouksista hyväksyttiin 1 000 miljoonaa euroa. Hyväksytty tuotto oli -0,53 prosenttia. Elokuussa erääntyvään erään jätettiin 1 140 miljoonan euron edestä tarjouksia, joista hyväksyttiin 490 miljoonaa euroa. Hyväksytty tuotto oli -0,545 prosenttia. Velkasitoumuksia myytiin huutokaupassa yhteensä 1 490 miljoonalla eurolla.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät huhtikuu–kesäkuu ja sen jälkeen

Toisella vuosineljänneksellä pitkäaikaisen varainhankinnan suunnitelmiin kuuluu yhdestä kahteen euromääräisten viitelainojen huutokauppaa. Huutokauppojen ajoitukseen, määrään ja kokoon vaikuttavat valtion maksuvalmiustilanne ja jälkimarkkinaolosuhteet. Tarkat tiedot huutokaupoista julkaistaan viikkoa ennen kutakin huutokauppaa.

Valtiokonttori suunnittelee laskevansa liikkeeseen toisen uuden euromääräisen viitelainan vuoden jälkipuoliskolla. Edellisten vuosien tapaan valuuttamääräisiä lainoja voidaan markkinaolosuhteiden salliessa laskea liikkeeseen EMTN-ohjelman puitteissa. Valuuttamääräinen varainhankinta täydentää valtion euromääräistä lainanottoa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa järjestetään 22.5.2019. Huutokaupat järjestetään Bloombergin huutokauppajärjestelmässä, ja niihin voivat osallistua velkasitoumusohjelmaan kuuluvat välittäjät. Lisätietoa huutokaupoista ja neljännesvuosittain päivitettävä huutokauppakalenteri julkaistaan valtionvelka.fi-sivustolla.

Huutokauppojen lisäksi dollari- ja euromääräisiä velkasitoumuksia lasketaan todennäköisesti liikkeeseen vuoden toisella neljänneksellä valtion maksuvalmiustarpeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskujen ajankohta riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 28.6.2019.

Lisätietoja: toimialajohtaja Teppo Koivisto, puh. 0295 50 2550 ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575 ja, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi.

* Valtiovarainministeriö (Taloudellinen katsaus, talvi 2018) ja Tilastokeskus.

, Päivitetty 10.7.2019 klo 12:36