VM: Työryhmä suosittelee uudistuksia valtion velanhallinnan organisointiin

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote 21.9.2018

Valtion velanhallinta ja valtion maksuliikenteen hoito olisi siirrettävä erilliseen velkatoimistoon, ehdottaa valtion velanhallinnan kehittämistä pohtinut työryhmä.

Finanssikriisin jälkeen valtion velan määrä on kaksinkertaistunut samalla, kun myös valtion epäsuorat vastuut ovat kaksinkertaistuneet. Siten myös velanhoitoon liittyvät euromääräiset riskit ovat kasvaneet. Velanhallinnan operatiiviset riskit ovat lisääntyneet, koska tietojärjestelmistä on tullut aiempaa haavoittuvaisempia.

Työryhmän mukaan nämä muutokset edellyttävät, että velanhallinnan organisointia uudistetaan.

Työryhmä suosittelee, että velanhallinta ja valtion maksuliikenteen hoito siirrettäisiin erilliseen velkatoimistoon. Toimisto voisi toimia erillisenä virastona tai erillisenä yksikkönä valtiovarainministeriössä.

Työ jatkuu ministeriössä

Valtiovarainministeriö perustaa sisäisen työryhmän arviomaan mahdollisia jatkotoimia.

”Valtiokonttori on hoitanut velanhallinnan hyvin. Velanhallinnan työryhmän suositukset ovat hyvä pohja jatkotyölle. Sisäinen työryhmämme arvioi tuloksia eri näkökulmista ja tekee esityksen tarpeellisiksi katsomistaan jatkotoimista”, sanoo alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Työryhmämuistio
Työryhmä arvioimaan valtion velanhallintaa (tiedote 12.5.2017)

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, puh. 050 552 1511
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg (jatkotyö VM:ssä), puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

, Päivitetty 10.7.2019 klo 10:44