Valtion velanoton tarve vuonna 2023 on 14,4 miljardia euroa

Valtion toteutunut velanotto ylittää tänä vuonna budjetoidun velanoton. Ylitykseen vaikuttaa hyvinvointialueille heti vuoden 2024 alussa maksettava neljän miljardin euron suuruinen maksuerä, johon valtion kassanhallinnassa varaudutaan jo tämän vuoden puolella.

Valtion lainanotto ylittää vuoden 2023 talousarvioesitykseen (LTA II) kirjatun 11,2 miljardin euron nettolainanottotarpeen 3,2 miljardilla eurolla. Valtio ottaa vuonna 2023 uutta velkaa arviolta 14,4 miljardia euroa.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi valtion kassavarat ovat vuoden lopussa noin 4 miljardia euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Velanottomäärää kasvattavat hyvinvointialueille maksettavat noin 4 miljardin euron suoritukset 2. tammikuuta 2024, jotka ovat noin 2 miljardia euroa suuremmat vuodentakaiseen verrattuna. Aikaisen maksupäivän vuoksi niihin on valtion kassanhallinnassa varauduttava jo tämän vuoden puolella.

Monet tekijät vaikuttavat siihen, että valtion todellinen velanotto poikkeaa budjetoidusta. Määrärahojen käyttö poikkeaa tyypillisesti budjetoidusta esimerkiksi useamman vuoden käytössä olevien niin sanottujen siirtomäärärahojen myötä, mikä vaikuttaa velanottotarpeeseen. Yksityiskohtaista tietoa budjetoidun ja toteutuneen nettolainanoton eron syistä saadaan valtion tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, puh. 02955 30525, mika.niemela(at)gov.fi
Finanssineuvos Sakari Lehtiö puh. 02955 30439, sakari.lehtio(at)gov.fi
Finanssijohtaja Teppo Koivisto, puh. 02955 02550, teppo.koivisto(at)valtiokonttori.fi

, Päivitetty 21.2.2024 klo 13:46