Valtiokonttori julkaisi vuosikatsauksen Suomen valtion velanhallinnasta

Valtiokonttori on julkaissut englanninkielisen vuosikatsauksen Suomen valtion velanhallinnasta. Tänä vuonna katsauksen keskiössä on kestävä kehitys.

”Suomi on omaksunut aktiivisen ja kunnianhimoisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tukemiseen”, kirjoittaa toimialajohtaja Teppo Koivisto. ”Uskomme, että Suomen vahvat luottonäkymät ja sitoutuminen kestävään kehitykseen tukevat joukkovelkakirjojamme ja palvelevat kaikkia sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia sijoittajia tulevina vuosina.”

Vuonna 2018 Suomen valtio toteutti onnistuneesti 14,1 miljardin euron liikkeeseenlaskuohjelmansa. 15 miljardin euron kuoletusten vuoksi nettolainanoton määrä oli -0,9 miljardia euroa. Valtionvelka oli vuoden lopussa 105,0 miljardia euroa eli velkaa oli 0,8 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.

”Vuoden 2019 lainanottosuunnitelma on suuruusluokaltaan samanlainen. Bruttolainanoton kokonaistarve lyhytaikainen rahoitus mukaan lukien on 15,1 miljardia euroa”, Koivisto sanoo.

Kohti kestävämpää talousarviota

Vuosikatsauksen vierailevat kirjoittajat ovat valtiovarainministeriön budjettineuvos Johanna von Knorring ja työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.

Artikkelissaan von Knorring kirjoittaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä Suomen talousarvioon.

”Kestävä kehitys tuodaan osaksi talousarviota täysin uutena elementtinä, joka havainnollistaa miten veronmaksajien rahoja käytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen”, von Knorring sanoo.

Huttunen keskittyy kirjoituksessaan Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaan. Huttusen mukaan Suomella on hyvät lähtökohdat osallistua  aktiivisesti vähähiiliseen tulevaisuuteen siirtymiseen.

”Energia- ja ilmastopolitiikkamme on johdonmukaista ja kunnianhimoista. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvat energiamuodot kattavat puolet Suomen energiankulutuksesta”, Huttunen kertoo.

Velanhallinnan vuosikatsaus 2018 on luettavissa verkossa osoitteessa annualreview2018.treasuryfinland.fi.

Katsaus julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi huhtikuun alussa.

, Päivitetty 10.7.2019 klo 12:10