Valtiokonttori julkaisi vuosikatsauksen Suomen valtion velanhallinnasta

Valtiokonttori on julkaissut englanninkielisen vuosikatsauksen Suomen valtion velanhallinnasta. Katsauksessa tarkastellaan valtion velanhallintaa ja Suomen taloutta vuonna 2019, sekä kerrotaan valtion lainanotosta ja kassanhallinnasta. Vuoden 2018 katsauksessa keskityttiin kestävään kehitykseen ympäristön näkökulmasta, tänä vuonna teemana on ESG-aiheiden mukaisesti inhimillinen pääoma ja sosiaalinen vastuu.

“Nykysijoittajat ovat rahallisen tuoton lisäksi enenevässä määrin kiinnostuneita myös sijoitustensa positiivisista yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksista”, kirjoittaa toimialajohtaja Teppo Koivisto. ”Kestävällä yhteiskuntavastuulla on Suomessa pitkät perinteet. Maksuton koulutus ja julkinen terveydenhuolto ovat jo kauan olleet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä.”

Vuonna 2019 Suomen valtio toteutti onnistuneesti 14,8 miljardin euron liikkeeseenlaskuohjelmansa. Nettolainanoton määrä oli 1,4 miljardia euroa. Valtionvelka oli vuoden lopussa 106,4 miljardia euroa eli 43,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

“Vuoden 2020 lainanottosuunnitelma on suuruusluokaltaan suurempi kahden viitelainan kuoletuksen takia. Bruttolainanoton kokonaistarve lyhytaikainen rahoitus mukaan lukien on 23,3 miljardia euroa”, Koivisto kertoo.

Koulutus ja osaava työvoima vaikuttavat talouteen

Vuosikatsauksen vierailevat kirjoittajat ovat opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Heinonen kirjoittaa artikkelissaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta.

”Meidän on selvitettävä, kuinka pystymme takaamaan kaikille tasaveroiset mahdollisuudet osaamisen hankkimiseen digitalisoituvassa maailmassa”, Heinonen sanoo.

Kauhanen keskittyy kirjoituksessaan osaavan työvoiman vaikutukseen talouskasvussa.

”Sekä teoreettiset että empiiriset tutkimukset kertovat siitä, että inhimillinen pääoma vauhdittaa talouskasvua. Suomen kasvunäkymien kannalta on siis tärkeää huolehtia inhimillisen pääoman tasosta”, Kauhanen kertoo.

Velanhallinnan vuosikatsaus 2019 on verkossa luettavissa osoitteessa annualreview2019.treasuryfinland.fi.

Katsaus julkaistaan maaliskuun aikana myös suomeksi ja ruotsiksi.

, Päivitetty 4.3.2020 klo 10:47