Markkinariskit

Korkoriski

Valtion korkoriskinhallinnassa korkoriskillä tarkoitetaan koronmuutoksen aiheuttamaa negatiivista poikkeamaa pitkän aikavälin odotetuista kustannuksista. Velan korkoriskiä koskeva strateginen tavoite määritellään vertailusalkun avulla. Valtiokonttori voi poiketa vertailusalkun korkoriskiprofiilista valtiovarainministeriön asettamien limiittien puitteissa. Vertailusalkku mahdollistaa myös valtion operatiivisen velanhallinnan tuloksen mittaamisen.

Korkoriskiaseman hallinnan keskeinen periaate on eriyttää pääosin johdannaisinstrumentein toteutettava korkoriskin hallinta valtion varainhankinnasta. Valittu vertailusalkku kuvaa velan tavoitteellista korkoriskiprofiilia, joka valitulla riskitasolla pyrkii minimoimaan velan odotetut kustannukset pitkällä aikavälillä. Valtiokonttorin portfolionhallinnan tehtävänä on hallita todellisen velan korkoriskiä asetettujen riskilimiittien puitteissa, jotka on määritelty suhteessa vertailusalkkuun. Aktiivisin toimin toteutettu poikkeaminen vertailusalkun korkoriskiasemasta perustuu näkemyksenottoon ja sen tavoitteena on vertailusalkkua parempi taloudellinen tulos.

Portfolionhallinnassa käytetään johdannaissopimuksia, joilla muokataan velkasalkun korkoriskiasemaa. Velan korkoriskiasemalla tarkoitetaan velkasalkun keskimääräistä uudelleenhinnoittelujaksoa.

Valuuttakurssiriski

Valuuttakurssiriski on valuuttakurssien muutoksen aiheuttama taloudellisen tappion vaara. Suomen valtio ei ota valuuttakurssiriskiä uusissa velanhallintatoimissaan. Valuuttakurssiriski on poistettu johdannaissopimuksilla. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

, Päivitetty 14.2.2020 klo 09:07