Neljännesvuosikatsaus 1/2022

Valtiokonttori julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen velanhoidon viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevan neljänneksen näkymät.

Neljännesvuosikatsauksen 1/2022 pääkohdat:

– Valtio suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa.
– Valtiokonttorin arvion mukaan 60 % vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.
– Huhti-kesäkuun huutokauppakalenteri on julkaistu.
– Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen talouteen on toistaiseksi vaikea arvioida. Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä oli noin 5 % vuonna 2021, mutta vaikutukset Suomen talouteen tulevat olemaan tätä laajemmat, sillä Venäjän hyökkäys heikentää Suomen talouskasvua.

Ilmakuva Tampereen keskustasta.

Valtiokonttori 2021. Kuva: Tuotantoyhtiö Vimma / Lauri Rotko

Suomen talouden ja julkistalouden näkymät

Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemien alustavien tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2021. Suomen talous näyttää elpyneen nopeasti maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamasta talouden heikentymisestä. Tätä kehitystä vauhditti erityisesti kotimainen kysyntä.

Tämän vuoden osalta on vaikea ennustaa, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomen talouteen, koska sodan kestoa ja laajuutta ei tiedetä. On selvää, että Suomen Venäjän-vienti kärsii suoraan sodasta ja sen taloudellisista ja poliittisista seurauksista. Venäjän-viennin osuus Suomen kokonaisviennistä oli noin 5 prosenttia vuonna 2021.

Venäjän hyökkäys vaikuttaa Suomen talouteen kuitenkin tätä laajemmin, sillä se heikentää Suomen talouden kasvunäkymiä. Näin ennustaa muun muassa Suomen Pankki. Esimerkiksi Tilastokeskuksen tuoreen julkistuksen mukaan kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa suhteessa helmikuuhun. Valtionvarainministeriö julkaisee seuraavan talousennusteen huhtikuussa, jolloin saadaan lisää tietoa Suomen talouden tilanteesta.

Julkisen talouden alijäämä väheni huomattavasti vuonna 2021 edellisvuoden alijäämään nähden. Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen oli viime vuoden lopussa 65,8 prosenttia. Luvut olivat hieman pienempiä kuin edellisvuonna.

Suomen suhteellisen vahva julkistalous ja pitkälle kehittynyt talous ovat perinteisesti näkyneet muiden tekijöiden ohella valtiontalouden korkeissa luottoluokituksissa. Suomen valtiolla on sopimus kahden luottoluokituslaitoksen kanssa luottoluokitusten tuottamisesta: Fitch Ratings ja S&P Global Ratings. Pitkäaikaisen velan luottoluokitukset ovat kummaltakin luottoluokituslaitokselta AA+. Molemmat pitivät luokituksen näkymiä vakaina. Luottoluokitusten ilmoituspäivät julkaistaan Valtiokonttorin valtion velanhallinnan nettisivuilla osoitteessa Luottoluokitukset. Valtiokonttori julkaisee samalla sivustolla myös useita muita luokitusraportteja vuoden aikana.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomen valtion vuoden ensimmäinen markkinatoimenpide oli 15.9.2026 erääntyvän viitelainan huutokauppa 18.1.2022. Huutokaupan kokonaissumma oli 995 miljoonaa euroa ja tarjousten suhde huutokaupan määrään 1,85. Huutokauppa kasvatti viitelainan kannan 3 995 miljoonaan euroon. Viitelainan hinta oli 101,180 ja tuotto -0,252 prosenttia.

Vuoden ensimmäinen syndikoitu emissio 26. tammikuuta oli uusi kolmen miljardin euron viitelaina, joka erääntyy 15.4.2043. 20-vuotisen lainan tarjouskirja kasvoi yli 16 miljardiin euroon, ja sijoittajia oli yli sata. Viitelaina hinnoiteltiin viisi korkopistettä euromääräisen swap-käyrän alapuolelle 0,528 prosentin tuotolla.

Alkuvuoden toinen viitelainahuutokauppa pidettiin 15. maaliskuuta. Huutokaupassa myytiin 10-vuotista viitelainaa, joka erääntyy 15.9.2031. Tarjousten kokonaissumma oli 1,7 miljardia euroa ja huutokaupan kokonaissumma 1000 miljoonaa euroa. Viitelainan kanta kasvoi huutokaupan myötä 6 375 miljoonaan euroon.

Valtion euromääräisiä velkasitoumuksia myytiin alkuvuodesta kahdessa huutokaupassa. 8.2. ja 8.3. pidetyistä huutokaupoista kerättiin yhteensä 2 490 miljoonaa euroa. Huutokaupattujen velkasitoumusten erääntymisajat olivat kuudesta kymmeneen kuukauteen, ja niiden tuotto vaihteli –0,64 prosentista –0,58 prosenttiin. Tarjousten suhde huutokaupan määrään oli välillä 1,50 ja 2,26.

Suomen valtio myi maaliskuussa Yhdysvaltain dollarimääräisiä valtion velkasitoumuksia 2,4 miljardin  dollarin edestä. Velkasitoumusten maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (huhti-kesäkuu 2022)

Vuoden 2022  ensimmäisen, 2.3. päivätyn lisätalousarvion mukaan kuluvan vuoden nettolainanoton tarve on 7,6 miljardia euroa, jolloin bruttolainanotto olisi 29,3 miljardia euroa. Noin 17,5 miljardia euroa tästä summasta on tarkoitus kattaa pitkäaikaisella velalla ja loput (11,8 miljardia) lyhytaikaisella velalla.

Valtiokonttori suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa. Muu tämän vuosineljänneksen pitkäaikainen varainhankinta toteutetaan järjestämällä kahdesta kolmeen euromääräisten viitelainojen huutokauppaa huhti-kesäkuun aikana. Valtiokonttorin arvion mukaan noin 60 prosenttia vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.

Seuraava viitelainan huutokauppa pidetään 19.4.2022. Lisätietoja huutokaupasta ja päivitetty huutokauppakalenteri on julkaistu osoitteessa Sarjalainojen huutokaupat.

Kuten aiempina vuosina, valuuttamääräisiä lainoja voidaan varainhankinnan täydentämiseksi laskea liikkeeseen EMTN-ohjelman puitteissa, markkinaolosuhteiden niin salliessa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa pidetään 11.4.2022. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmällä ja siihen voivat osallistua valtion päämarkkinatakaajapankit. Lisätietoja valtion velkasitoumusten huutokaupasta ja päivitetty huutokauppakalenteri on julkaistu verkkosivuillamme: Velkasitoumusten huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden toisen neljänneksen aikana myynnein, joiden ajoitus riippuu valtion maksuvalmiusasemasta ja jälleenrahoitustarpeesta. Valtion velkasitoumukset ovat euro- ja dollarimääräisiä, ja niillä on kuukausittaiset erääntymispäivät.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.6.2022.

Lisätietoja: Teppo Koivisto, Rahoitusjohtaja, puh. 0295 50 2550 tai Anu Sammallahti, Varajohtaja, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

, Päivitetty 14.4.2022 klo 15:17