Päämarkkinatakaajat

Valtiolla on tällä hetkellä 14 päämarkkinatakaajapankkia. Päämarkkinatakaajilla on tärkeä rooli valtion lainanoton toteutuksessa ja jälkimarkkinoiden likviditeetin varmistamisessa. Valtiokonttori valitsee yleensä uusien sarjaobligaatioiden liikkeeseenlaskuihin (ns. syndikoituihin emissioihin) pääjärjestäjiksi päämarkkinatakaajia. Niillä on myös oikeus osallistua Valtiokonttorin järjestämiin sarjaobligaatioiden huutokauppoihin.

Jälkimarkkinoilla päämarkkinatakaajat antavat tärkeimmille sarjaobligaatioille eli valtion viitelainoille osto- ja myyntihintoja.

Päämarkkinatakaajapankkien toimintaa ohjaa markkinatakaajasopimus, joka on englanninkielinen:
Primary Dealer Agreement 2019 (pdf)

Valtion päämarkkinatakaajapankit:

 • Arvopaperilainaus

  Suomen valtion viitelainojen arvopaperilainaus on mahdollista soveltuville GMRA-sopimuksen (Global Master Repurchase Agreement) vastapuolille.

  Valtiokonttori toteuttaa viitelainojen yön yli -lainausta takaisinostosopimuksilla. Lainaus tapahtuu käteistä vastaan. Alla olevassa taulukossa on lisätietoa arvopaperilainauksen ehdoista (englanniksi).

  Available to GMRA (Global Master Repurchase Agreement) counterparties in Finnish Government Bonds
  Securities RFGB benchmark bonds, facility not available on coupon payment dates and year-end. STF to decide when facility is available, see ThomsonReuters SUVE and Bloomberg STF screens
  Amounts available Min EUR 5 000 000
  Max EUR 200 000 000 per counterparty
  Value date Same day value
  Timing No later than 1:00 PM CET
  Term O/N only, transactions are concluded for 1 trading day with rolling maximum 4 consecutive trading days
  Trading days TARGET, Helsinki
  Pricing Most recent Eonia quote minus a spread. Additional negative spread from 3rd rolling day.Current prices on ThomsonReuters SUVE and Bloomberg STF screens.
  Spread 0.5%, additional spread 0.25% from 3 rd rolling day.
  Pricing source Market value is calculated on Bloomberg on basis of most recent ask price (lowest yield) for RFGB.
  Margin Margin ratio: none

 • Jälkimarkkinat

  Pankkien välinen kaupankäynti

  Markkinatakaajien välisen kaupankäynnin ensisijainen markkinapaikka on MTS Finland, mutta kauppaa valtion viitelainoilla käydään myös BrokerTec- ja eSpeed -kauppapaikoissa.

  Valtion viitelainojen päämarkkinatakaaja voi valita yhden tai useamman mainitun kauppapaikan, jossa se antaa viitelainoille osto- ja myyntihintojaValtiokonttori seuraa kaupankäyntiä edellä mainituissa markkinapaikoissa. Viime vuosina kuukausittainen kaupankäyntivolyymi on ollut 3–5 miljardia euroa.

  Tavoitteena on aktiivisempi kaupankäynti pankkien välillä sekä pankkien tarjoamien viitelainojen osto- ja myyntitarjousten erojen pienentäminen.

  Lisätietoa MTS Finland -markkinapaikasta

  Asiakaskaupat

  Päämarkkinatakaajat raportoivat valtiolle loppusijoittajien kanssa käymästään kaupasta kuukausittain. Viime vuosina kuukausittainen kaupankäyntivolyymi on ollut 7–9 miljardia euroa. Sijoittajakauppaan keskittyvistä järjestelmistä suurin on Bloomberg.

, Päivitetty 27.5.2019 klo 09:25