Lainanottotarve

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Samalla huolehditaan siitä, että valtionvelan koroista ja erääntymisistä aiheuttava rasitus valtiontalouteen jakautuu tasaisesti ja ennustettavasti. Lainanoton toteutuksessa pidetään siihen liittyvät riskit hyvin hallinnassa ja alhaisella tasolla.

Valtion lainanotto on etupäässä euromääräistä. Laskiessaan liikkeeseen lainoja muissa valuutoissa Valtiokonttori suojautuu aina valuuttakurssiriskiltä. Koko valtionvelka on suojaustoimenpiteiden jälkeen euromääräistä.

Valtion budjettitalouden lainanottotarve vuonna 2019

Perustuu viimeisimpään valtion talous- tai lisätalousarvioon tai valtiovarainministeriön ehdotukseen.
Instrumentti Nostot (milj. euroa)
Velkasitoumukset 5 876
Viitelainat 8 892
Muut lainat 1 000
Yhteensä 15 768
Kuoletukset 13 387
Nettolainanotto 2 381

Valtion nettolainanotto

Talousarvio 2019
(milj. euroa)
Ensimmäinen lisätalous-arvio
(milj. euroa)
Toinen lisätalous-arvio (milj. euroa) Kolmas lisätalous-arvio
(milj.euroa)
Neljäs lisätalous-arvio
(milj.euroa)
Nimellisarvoinen nettolainanotto 1 705 1 932 1 796 2 474 2 381
Velanhallinnan erät
Emissiotappiot (netto) -40 -40 -40 -40 -40
Pääomatappiot (netto) -10 -10 -10 -10 -10
Nettolainanotto
(ml. velanhallinnan erät)
1 655 1 882 1 746 2 424 2 331

 

, Päivitetty 11.10.2019 klo 11:16