Huutokaupat

Tällä sivulla on tietoa velkasitoumusten ja sarjaobligaatioiden tulevista huutokaupoista.

Menneitä huutokauppoja ja liikkeeseenlaskuja voi tarkastella tilastoista.

 • Velkasitoumusten huutokaupat

  Valtion euromääräisten velkasitoumusten huutokauppakalenteri julkaistaan neljännesvuosittain.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  * riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista
  Huutokauppapäivä 11.10.2022 8.11.2022
  Arvioitu määrä*
  Huutokaupan kohde RFTB 12.5.2023 RFTB 12.5.2023
  ISIN-koodi FI4000527510 FI4000527510
  Kanta ennen huutokauppaa 1 360 miljoonaa euroa 3 463 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 1 003 miljoonaa euroa 1 250 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 2 363 miljoonaa euroa 4 713 miljoonaa euroa
  Arvioitu määrä*
  Huutokaupan kohde RFTB 14.8.2023 RFTB 14.8.2023
  ISIN-koodi FI4000532874 FI4000532874
  Kanta ennen huutokauppaa 645 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 545 miljoonaa euroa 751 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 545 miljoonaa euroa 1 396 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus

  Huutokauppoihin voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori lähettää muistutuksen velkasitoumusohjelmaan kuuluville pankeille päivää ennen huutokaupan ajankohtaa Bloomberg-viestinä. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Velkasitoumuksen vähimmäisyksikkökoko
  1 000 euroa ja 1 000 euron kerrannaiset

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajatuottotason, jonka alittavat ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan diskonttaamalla velkakirjan nimellisarvo hyväksytyllä tuottotasolla käyttäen todelliset päivät/360 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään prosentin sadasosina kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 korkopisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

  Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjaa huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

 • Sarjaobligaatioiden huutokaupat

  Huutokaupoissa Valtiokonttori laskee liikkeeseen lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin sarjaobligaatioihin. Huutokauppoihin saavat osallistua vain päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 2–3 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokaupoissa käytetään yhteen hintaan perustuva huutokauppakäytäntöä, jossa kaikki hyväksytyt tarjoukset allokoidaan alimman hyväksytyn hinnan mukaisina.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  Huutokauppapäivä 18.10.2022 15.11.2022
  Arvioitu määrä
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2032 RFGB 15.4.2027
  ISIN-koodi FI4000523238 FI4000527551
  Kanta ennen huutokauppaa 4 500 miljoonaa euroa 3 000 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 700 miljoonaa euroa 695
  Kanta huutokaupan jälkeen 5 200 miljoonaa euroa 3 695 miljoonaa euroa
  Arvioitu määrä 750 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.4.2052 RFGB 15.4.2047
  ISIN-koodi FI4000480488 FI4000242870
  Kanta ennen huutokauppaa 4 000 miljoonaa euroa 4 228 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 500 miljoonaa euroa 750
  Kanta huutokaupan jälkeen 4 500 miljoonaa euroa 4 978 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa muutamaa päivää ennen ajankohtaa huutokaupan tiedot. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajahintatason, jonka ylittävät ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä rajahinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

, Päivitetty 15.11.2022 klo 14:59