Huutokaupat

Tällä sivulla on tietoa velkasitoumusten ja sarjaobligaatioiden tulevista huutokaupoista.

Menneitä huutokauppoja ja liikkeeseenlaskuja voi tarkastella tilastoista.

 • Velkasitoumusten huutokaupat

  Valtion euromääräisten velkasitoumusten huutokauppakalenteri julkaistaan neljännesvuosittain.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  * riippuu valtion maksuvalmiudesta ja jälleenrahoitustarpeista
  Huutokauppapäivä 10.10.2023 14.11.2023
  Arvioitu määrä*
  Huutokaupan kohde RFTB 14.5.2024 RFTB 14.5.2024
  ISIN-koodi FI4000556188 FI4000556188
  Kanta ennen huutokauppaa 2 976 miljoonaa euroa 4 076 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 1 000 miljoonaa euroa 965 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 3 976 miljoonaa euroa 5 041 miljoonaa euroa
  Arvioitu määrä*
  Huutokaupan kohde RFTB 13.8.2024 RFTB 13.8.2024
  ISIN-koodi FI4000560958 FI4000560958
  Kanta ennen huutokauppaa 1 002 miljoonaa euroa 2 102 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 1 000 miljoonaa euroa 1 003 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 2 002 miljoonaa euroa 3 105 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus

  Huutokauppoihin voivat osallistua Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori lähettää muistutuksen velkasitoumusohjelmaan kuuluville pankeille päivää ennen huutokaupan ajankohtaa Bloomberg-viestinä. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Velkasitoumuksen vähimmäisyksikkökoko
  1 000 euroa ja 1 000 euron kerrannaiset

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajatuottotason, jonka alittavat ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan diskonttaamalla velkakirjan nimellisarvo hyväksytyllä tuottotasolla käyttäen todelliset päivät/360 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään prosentin sadasosina kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 korkopisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

  Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjaa huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

 • Sarjaobligaatioiden huutokaupat

  Huutokaupoissa Valtiokonttori laskee liikkeeseen lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin sarjaobligaatioihin. Huutokauppoihin saavat osallistua vain päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 2–3 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokaupoissa käytetään yhteen hintaan perustuva huutokauppakäytäntöä, jossa kaikki hyväksytyt tarjoukset allokoidaan alimman hyväksytyn hinnan mukaisina.

  Seuraavan huutokaupan tiedot:

  Huutokauppapäivä 17.10.2023 21.11.2023
  Arvioitu määrä
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2028 RFGB 15.9.2033
  ISIN-koodi FI4000348727 FI4000550249
  Kanta ennen huutokauppaa 6 893 miljoonaa euroa 5 547 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 575 miljoonaa euroa 656 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 7 468 miljoonaa euroa 6 203 miljoonaa euroa
  Arvioitu määrä
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2033 RFGB 15.4.2036
  ISIN-koodi FI4000550249 FI4000415153
  Kanta ennen huutokauppaa 4 862 miljoonaa euroa 4 883 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 685 miljoonaa euroa 270 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 5 547 miljoonaa euroa 5 153 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa muutamaa päivää ennen ajankohtaa huutokaupan tiedot. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan muutama minuutti huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan yhtenäishinnoittelua (uniform price auction). Valtiokonttori määrittää huutokaupan päätyttyä rajahintatason, jonka ylittävät ostotarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä rajahinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription). Ostotarjousten enimmäismäärä on 30 prosenttia huutokaupattavasta velkakirjasta.

 • Valinnaiset huutokaupat

  Valinnaisissa huutokaupoissa (ns. ORI-huutokaupat, Optional Reverse Inquiry) Valtiokonttori laskee liikkeeseen pieniä lisäeriä aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin ja pidempään markkinoilla olleisiin sarjaobligaatioihin. Valinnaisia huutokauppoja järjestetään päämarkkinatakaajapankkien kysynnän perusteella. Vain päämarkkinatakaajapankit voivat osallistua huutokauppoihin.

  Valinnaisissa huutokaupoissa myydään kerrallaan enintään kahta eri sarjaobligaatiota, ja huutokaupan enimmäismäärä on 400 miljoonaa euroa. Valinnaisiin huutokauppoihin osallistuminen on päämarkkinatakaajille vapaaehtoista, ja valinnaisissa huutokaupoissa myytyjä eriä ei lasketa mukaan pankkikohtaisiin markkinaosuuksiin sarjalainojen liikkeeseenlaskuissa.

  Huutokauppa toteutetaan elektronisesti Bloombergin huutokauppajärjestelmällä. Valtiokonttori ilmoittaa huutokaupan tulokset noin 2–3 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen. Huutokauppa toteutetaan monihintahuutokauppana, jossa kunkin hyväksytyn tarjouksen hinnaksi tulee esitetty hintatarjous.

  Huutokauppapäivä 9.3.2023 27.4.2023 15.6.2023 17.8.2023 26.10.2023 7.12.2023
  Huutokaupan arvioitu kokonaismäärä 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa 0–400 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2025 RFGB 15.9.2025 RFGB 15.4.2026 RFGB 15.4.2034 RFGB 4.7.2025
  ISIN-koodi FI4000167317 FI4000167317 FI4000197959 FI4000306758 FI4000006176
  Kanta ennen huutokauppaa 4 901 miljoonaa euroa 4 951 miljoonaa euroa 6 675 miljoonaa euroa 4 553 miljoonaa euroa 6 101 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 50 miljoonaa euroa 160 miljoonaa euroa 201 miljoonaa euroa 95 miljoonaa euroa 202 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 4 951 miljoonaa euroa 5 111 miljoonaa euroa 6 876 miljoonaa euroa 4 648 miljoonaa euroa 6 303 miljoonaa euroa
  Huutokaupan kohde RFGB 15.9.2028 RFGB 15.9.2029 RFGB 15.9.2029 RFGB 15.4.2052 RFGB 15.9.2027
  ISIN-koodi FI4000348727 FI4000369467 FI4000369467 FI4000480488 FI4000278551
  Kanta ennen huutokauppaa 5 043 miljoonaa euroa 6 273 miljoonaa euroa 6 482 miljoonaa euroa 4 500 miljoonaa euroa 6 721 miljoonaa euroa
  Huutokaupattu määrä 350 miljoonaa euroa 209 miljoonaa euroa 201 miljoonaa euroa 192 miljoonaa euroa 39 miljoonaa euroa
  Kanta huutokaupan jälkeen 5 393 miljoonaa euroa 6 482 miljoonaa euroa 6 683 miljoonaa euroa 4 692 miljoonaa euroa 6 760 miljoonaa euroa

  Yleiset ehdot:

  Osallistumisoikeus
  Suomen valtion päämarkkinatakaajapankit.

  Huutokaupan tekninen alusta
  Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmä

  Ilmoitus huutokaupasta
  Valtiokonttori julkistaa huutokaupan tiedot kaksi päivää ennen suunniteltua ajankohtaa. Lisäksi huutokauppapäivän aamuna pankit saavat kutsun huutokauppaan Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Jos huutokauppa perutaan, huutokaupan tietoja ei julkisteta. Valtiokonttori ei lähetä huutokaupan peruuntumisesta erillistä viestiä.

  Huutokaupan ajankohta
  Klo 12.30–13.00

  Tulokset
  Huutokaupan tulokset julkaistaan huutokaupan päättymisen jälkeen valtionvelka.fi-sivustolla. Huutokauppaan osallistuvat pankit saavat tiedon tuloksista viestillä, joka lähetetään Bloombergin huutokauppajärjestelmästä.

  Selvitys
  Kaksi pankkipäivää huutokaupan toteutuksesta.

  Huutokauppakäytäntö
  Huutokaupoissa noudatetaan monihinnoittelua (multi-price auction). Kunkin Valtiokonttorin hyväksymän tarjouksen hinnaksi tulee esitetty hintatarjous.

  Selvitettävä rahamäärä
  Selvitettävä rahamäärä lasketaan kertomalla nimellismäärä hyväksytyllä hinnalla lisättynä kertyneellä korolla käyttäen todelliset päivät/365 -laskentatapaa.

  Ostotarjousten jättäminen järjestelmään
  Tarjoukset jätetään kolmen desimaalin tarkkuudella 0,5 hintapisteen välein. Ostotarjouksen vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa (tarjoukset on ilmoitettava yhden miljoonan euron kerrannaisina). Valtiokonttori ei tarjoa pankeille velkakirjoja huutokaupassa hyväksytyllä tuottotasolla enää huutokaupan jälkeen (non-competitive subscription).

   

, Päivitetty 21.11.2023 klo 13:29