Nykysijoittajia kiinnostavat rahallisen tuoton lisäksi yhä enemmän sijoitustensa yhteiskunta- ja ympäristövaikutukset. Valtion(lainojen) vastuullisuus syntyy siitä kokonaisuudesta, jota valtio poliittisin päätöksiin edistää.

Millä keinoilla Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä? Entä miten paljon päästöjä pitää uusimpien tietojen mukaan vähentää sen saavuttamiseksi?

Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa on kattava sosiaaliturvajärjestelmä, pienet tuloerot ja osaava työvoima. Suomen keskeisin haaste on kuitenkin väestön ikääntyminen, joka pienentää työvoimaa ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Millaisiin työmarkkinoiden, julkisten palveluiden ja innovaatiorahoituksen rakenneuudistuksiin Suomen hallitus on sitoutunut vastatakseen väestörakenteen muutokseen?

Kestävyys on ollut, hyvästä syystä, jo pitkään ajankohtainen teema valtioiden velkapaperimarkkinoilla. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristötekijöiden, yhteiskuntavastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallinnon eli ns. ESG-kriteerien (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa.

Valtionvelka.fi -sivuston uudessa osiossa, nimeltään Suomi ja ESG, kuvataan Suomen valtion keskeiset kestävyyttä koskevat tavoitteet ja seurataan niissä etenemistä. Koska tietopaketti on suunnattu erityisesti Suomen valtionlainojen kansainvälisille sijoittajille, se on englanninkielinen. Osio sisältää tilastoja, lyhyitä artikkeleita ja linkkejä useisiin ulkoisiin tietolähteisiin, ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Siirry osioon:
Suomi ja ESG