Sijoittajat fokuksessa
TEPPO KOIVISTO
Toimintaympäristö
Vastuullisuus nousussa myös keskuspankkien maailmassa
ANNA HYRSKE, Suomen Pankki
Varainhankinta
Ympäristö
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yksi keskeisistä keinoista tämän tavoitteen saavuttamiseksi on liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.
Yhteiskunta
Perhevapaauudistus tulee voimaan Suomessa vuonna 2022. Uudistus lisää perheiden joustavuutta ja valinnanvaraa. Tavoitteisiin kuuluu perhevapaan ja hoitovastuiden jakaminen tasaisesti vanhempien kesken.
Hallinto
Suomen talouden kilpailukyky on hyvä suhteessa kansainvälisiin verrokkeihin. Vuonna 2021 eduskuntapuolueet sitoutuivat tavoitteeseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.
Hallituksen toimet tukevat valtionlainojen vastuullisuutta
TIINA HEINILÄ, SIVI PALMÉN, Valtiokonttori
Suomi on kestävän kehityksen edelläkävijä monella mittarilla mitattuna.
Suomi ja ESG
Riskienhallinnan periaatteet
Velanhallintamalli arvioitu uuden toimintaympäristön valossa
Avainluvut