Tähän lukuun on koottu keskeisiä tilastoja Suomen energiankulutuksesta. Tilastot päivitetään tuoreilla, vuotta 2022 kuvaavilla luvuilla huhtikuussa 2023. Neljäs tilasto, joka kuvaa Suomen sähköntuotantoa, perustuu jo vuoden 2022 tietoihin.

Kuvio 1. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 42,1 % vuonna 2021. Fossiilisten polttoaineiden osuus oli 34,3 %, ydinenergian osuus 18,2 % ja sähkön nettotuonnin oli 4,7 %.

Kuvio 2. Uusiutuvan energian osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on jo selvästi suurempi kuin fossiilisten polttoaineiden. Vuonna 2021 uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin fossiilisen energian osuus.

Kuvio 3. Teollisuuden osuus energian loppukulutuksesta oli 45,3 % vuonna 2021. Osuus on EU-maiden vertailussa korkea. Rakennusten lämmityksen osuus oli 27,0 %, liikenteen 15,4 % ja muiden osuus 12,2 %.

Kuvio 4. Hiilidioksidivapaan sähkön osuus oli jo 89 % Suomen sähköntuotannosta vuonna 2022.