Tähän lukuun on koottu keskeisiä tilastoja Suomen energiankulutuksesta. Energian kokonaiskulutus väheni 5 % vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 1. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 41,8 % vuonna 2022. Fossiilisten polttoaineiden osuus oli 33,7 %, ydinenergian osuus 20,4 % ja sähkön nettotuonnin oli 3,5 %. Maakaasun kulutus lähes puolittui vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 2. Uusiutuvan energian osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 2020-luvulla suuremmaksi kuin fossiilisten polttoaineiden. Vuonna 2022 ero käyttöosuuksissa oli noin kahdeksan prosenttiyksikköä.

Kuvio 3. Teollisuuden osuus energian loppukulutuksesta oli 44,8 % vuonna 2022. Osuus on EU-maiden vertailussa korkea. Rakennusten lämmityksen osuus oli 27,1 %, liikenteen 15,5 %.

Kuvio 4. Hiilidioksidivapaan sähkön osuus oli jo 89 % Suomen sähköntuotannosta vuonna 2022. Tuulivoiman tuotanto kasvoi reippaasti, ja sillä katettiin jo 14 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Tuulivoiman kapasiteetti on kasvanut Suomessa suuresti viime vuosien aikana. Ydinvoiman tuotantoa kasvatti uuden Olkiluoto 3 -voimalan liittäminen kantaverkkoon keväällä 2022.