Taulukko kuvaa Suomen talouden keskeisiä tunnuslukuja 2020-2025-

 

Taulukko kuvaa julkisen talouden keskeiset tunnusluvut vuosina 2020-2025.

Taulukko kuvaa valtionvelan ja lainanoton keskeiset tunnusluvut 2020-2022.

Taulukko kuvaa riskienhallinnan keskeiset tunnusluvut vuosina 2020-2022.