Kriisin ja toivon vuosi
Teppo Koivisto
Toimintaympäristö
Digitalisaatio mahdollistaa julkisen sektorin uudistumisen
Anna-Maija Karjalainen
Varainhankinta
3.
Suomi sijoittui World Justice Project -järjestön Rule of Law Index 2020 -vertailussa kolmanneksi yhteensä 128 maasta. Vertailu mittaa maiden suoriutumista kahdeksan kriteerin perusteella. Kriteerejä ovat muun muassa korruption vähyys, perusoikeuksien toteutuminen, siviilioikeus ja rikosoikeus.
1907
Suomi oli Euroopan ensimmäinen ja maailman toinen maa, joka myönsi naisille sekä äänioikeuden että oikeuden asettua vaaleissa ehdolle vuonna 1906. Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 eduskuntaan valittiin 19 naisjäsentä.
EU
Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 ja sillä on tällä hetkellä 14 edustajaa Euroopan parlamentissa. Suomen EU-politiikan peruslinjana on edistää yhteisiä arvoja, kasvua, kilpailukykyä ja toimivaa sääntelyä. Suomen EU-politiikan painopisteinä on myös vahvistaa EU:n ulkoista ja sisäistä turvallisuutta sekä vastata muuttoliikkeeseen.
Hyvä hallinto ja sen turvaaminen
Olli Mäenpää
Riskienhallinnan periaatteet
Avainluvut