Sijoittajasuhteet

Valtionvelan sijoittajat ovat muun muassa sijoitusrahastoja, eläkeyhtiöitä ja pankkeja. Valtiokonttorin tavoitteena on maantieteellisesti ja sijoittajatyypeittäin hajautettu sijoittajapohja.

Sijoittajille suunnattu esitys valtion lainanotosta: Update on Finnish central government borrowing

 • Kestävä kehitys Suomessa

  Ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät ESG-tekijät (Environmental, Social and Governance) ovat työkalu, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen tai liikkeeseenlaskijan toiminnan vastuullisuutta. Tekijät on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen. Ympäristövastuuseen (E) liittyvät kriteerit keskittyvät esimerkiksi päästöihin, energiateollisuuteen, luonnonvarojen hallintaan ja ilmastonmuutokseen. Sosiaalisen vastuun (S) kriteerit kattavat muun muassa ihmisoikeudet, poliittisen vapauden, terveydenhoidon, koulutuksen ja turvallisuuden. Hallintotapaan (G) liittyvät kriteerit käsittelevät muun muassa korruptiota, kansainvälisiä suhteita, kauppaa, tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä.

  Kestävään kehitykseen liittyvissä kansainvälisissä keskusteluissa monet näistä tekijöistä liitetään usein Suomeen. Kestävällä kehityksellä ja sosiaalisella vastuulla on Suomessa pitkät perinteet. Ilmainen koulutus ja julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ovat olleet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä jo kauan.

  Yksi ESG-tekijöistä on läpinäkyvyys, johon myös Suomen hallituksen toiminta pyrkii. Sekä kansallisten viranomaisten että kansainvälisten organisaatioiden tietoa on avoimesti saatavilla. Valtiokonttorin tarkoituksena on tuoda esille näitä julkisia tiedonlähteitä ja tukea siten sijoittajien tiedonhankintaa, jota itsenäisten ESG-arvioiden ja sijoituspäätösten tekeminen edellyttää. Tähän osioon on kerätty linkkejä suomalaisiin ja kansainvälisiin tiedonlähteisiin, joista löytyy ESG-teemoihin ja kestävään kehitykseen liittyvää tietoa. Toivomme, että lähteistä on apua vastuullisessa sijoittamisessa ja sijoittajien päätöksenteossa.

  Sitoutuminen kestävään kehitykseen

  Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Hallitus työskentelee varmistaakseen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilivapaa pian sen jälkeen.

  Hallitusohjelma, 6.6.2019 (pdf)

  Suomen Agenda2030-maaraportissa (3.6.2020, englanniksi) kerrotaan, miten Suomi on edistynyt kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelma Agenda2030:n toimeenpanossa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa viimeisen neljän vuoden aikana. Sen mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät köyhyyden vähentämiseen, terveyteen, koulutukseen, veteen ja energiaan, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä rauhaan ja oikeusvaltioon.

  Valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikön ylläpitämä sivusto www.kestavakehitys.fi tarjoaa tietoa kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen toimikunnan työstä, Agenda2030:sta ja yhteiskuntasitoumuksesta.

  Suomen ja Chilen valtiovarainministerit toimivat yhdessä valtiovarainministerien ilmastokoalition (the Coalition of Finance Ministers for Climate Action) puheenjohtajina. Helmikuussa 2019 Helsingissä pidetyssä valmistelukokouksessa 19 valtion edustajat sopivat koalition tavoitteista ja kokosivat toiminnan pohjaksi ns. ”Helsingin periaatteet” (Helsinki Principles). Periaatteiden tarkoituksena on tukea valtiovarainministereitä jakamaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia makro-, finanssi- ja julkisen varainhoidon politiikasta vähähiilisessä ja ilmastonmuutoksen kestävässä kasvussa.

  Tietoa ilmastokoalitiosta (pdf-esite, englanniksi)

  Valtiovarainministerien ilmastokoalitio (koalition sivut, englanniksi)

  Helsinki Principles (koalition sivut, englanniksi)

  Kestävän kehityksen tavoitteet

  Suomessa kestävän kehityksen YK-indikaattoritietojen kansallisesta keräämisestä, päivittämisestä ja julkaisusta huolehtii Tilastokeskus. Se myös raportoi Suomea koskevat seurantaindikaattoritiedot.

  Tilastokeskus: Kestävän kehityksen YK-indikaattorit

  Katso myös tietoja yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä osoitteesta Findikaattori.fi.

  Suomi on SDG-indeksin (Sustainable Development Goals) sijalla kolme. Indeksi on yhteenveto maiden suoriutumisesta kestävän kehityksen 17 tavoitteen osalta.

  Kohti vastuullisempaa budjettia

  Suomi on yksi ensimmäisistä valtioista, jotka pyrkivät tunnistamaan kestävän kehityksen yhteydet hallituksen budjetointiin. Vuoden 2019 budjettiehdotuksen keskeisten menoerien yhteyteen on selvitetty määrärahojen yhteys kestävään kehitykseen. Tunnistetuilla määrärahoilla edistetään muun muassa luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön hyvinvointia, päästöjen vähentämistä ja biotalousratkaisuja, sekä kehitetään Suomesta vähähiilisempää yhteiskuntaa.

  Kestävä kehitys valtion talousarviossa

  Budjettikatsaus 2019, Kestävä kehitys

  ESG-tekijät luottoluokituksissa

  Fitch Ratings on alkanut julkaista valtioiden luottoluokitusten ESG-tekijöiden pisteytyksiä. Pisteet kertovat, miten ESG-tekijät vaikuttavat yksittäisiin luottoluokituspäätöksiin. Fitchin englanninkielinen arvio Suomesta on luettavissa Luottoluokitukset-sivulla.

  Suomi kansainvälisissä vertailuissa

  Tilastokeskuksen kotisivuilla on lista tutkimuksista, jotka ovat arvioineet Suomen erilaisissa vertailuissa maailman parhaiden valtioiden joukkoon.

  Tilastokeskus: Suomi maailman kärjessä

   

  Valtiokonttori on osa WWF:n Green Office -verkostoa.

  Green Office -logo.

, Päivitetty 15.11.2021 klo 10:18