Kassanhallinta

Valtiokonttori on vastuussa valtion kassanhallinnasta. Kassanhallinnan tärkein tehtävä on valtion maksuvalmiuden hoito ja turvaaminen. Kassanhallinnassa joko sijoitetaan kassavaroja tai otetaan rahamarkkinoilta lyhytaikaista lainaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Valtiokonttori sijoittaa kassavaroja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden juoksuajat vaihtelevat yhdestä päivästä muutamaan kuukauteen. Otetut luotot ovat pääosin yli yön -luottoja.

Sijoitusten tulee olla mahdollisimman riskittömiä ja helposti muutettavissa rahaksi, kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Luottoluokitus määrittelee sijoitettavan määrän yhtä vastapuolta kohden.

Valtiokonttori vähentää sijoituksiin liittyvää luottoriskiä muun muassa käyttämällä kolmikantareposopimuksia ja sijoittamalla valtioiden tai vastaavien liikkeeseenlaskijoiden rahamarkkinainstrumentteihin.

, Päivitetty 16.7.2019 klo 09:22