Kassanhallinta

Valtiokonttori on vastuussa valtion kassanhallinnasta. Kassanhallinnan tärkein tehtävä on valtion maksuvalmiuden hoito ja turvaaminen. Kassanhallinnassa joko sijoitetaan kassavaroja tai otetaan rahamarkkinoilta lyhytaikaista lainaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Valtiokonttori sijoittaa kassavaroja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden juoksuajat vaihtelevat yhdestä päivästä muutamaan kuukauteen. Otetut luotot ovat pääosin yli yön -luottoja.

Sijoitusten tulee olla mahdollisimman riskittömiä ja helposti muutettavissa rahaksi, kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Luottoluokitus määrittelee sijoitettavan määrän yhtä vastapuolta kohden.

Valtiokonttori vähentää sijoituksiin liittyvää luottoriskiä muun muassa käyttämällä kolmikantareposopimuksia ja sijoittamalla valtioiden tai vastaavien liikkeeseenlaskijoiden rahamarkkinainstrumentteihin.

 • Kassaennustejärjestelmä apuna kassanhallinnassa

  Valtion virastot syöttävät Valtiokonttorin hallinnoimaan Rahakas-kassaennustejärjestelmään tulo- ja menoennusteitaan. Valtiokonttori seuraa ennusteiden avulla koko valtion tulo- ja menovirtoja sekä maksuvalmiutta ja varmistaa, että valtion rahat riittävät joka tilanteessa.

  Valtion kassaennustejärjestelmä Rahakas -esite (pdf)

  Kirjanpitoyksiköiden kassaennustajien tukena on Rahakas-ekstranet, jonne on tallennettu muun muassa määräyksiä, ohjeita, lomakkeita sekä ennustamiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia.

  Kirjaudu Rahakkaaseen tai Rahakas-ekstranettiin

  Lisätietoja järjestelmästä ja käyttäjätunnuksista: Taina Nissinen, puh. 0295 50 2580 tai Jukka Aaltio, puh. 0295 50 2666.

   

, Päivitetty 28.5.2019 klo 12:26