Historia

Valtionvelka 1863-2013

Suomen valtio on laskenut liikkeeseen obligaatioita 1800-luvun puolesta välistä alkaen. Lainanotollaan se on rahoittanut talouskehityksen kannalta tärkeitä infrastruktuuri-investointeja, tukenut keskuspankin valuuttavarantoa ja mahdollistanut aktiivisen finanssipolitiikan.

Ensimmäisillä kotimaisilla yleisölainoilla Suomen senaatti rahoitti Saimaan kanavan rakentamista, ulkomaisia obligaatioita se käytti Suomen rautatieverkoston rakentamiseen. Rautatieverkosto oli Suomen talouskehityksen kannalta erittäin tärkeä. Rautatieobligaatioiden myötä Suomesta tuli usein nähty lainanottaja kansainvälisissä rahoituskeskuksissa: Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa.

Vuonna 1923 Suomen valtio laski liikkeeseen ensimmäisen dollariobligaationsa. Vuoden 1923 obligaatioiden jälkeen Suomi laski liikkeeseen uusia dollariobligaatioita, joilla rahoitettiin muun muassa Imatrankosken voimalaitoksen rakentamista.

Valtio asioi lainanoton myötä merkittävimpien kansainvälisten pankkien kanssa ja osan kanssa liikesuhteet jatkuvat vielä nykyisinkin.

Valtio on Suomessa perinteisesti välttänyt suurta velkaantumista, sota-aikoja lukuun ottamatta. Poikkeuksen muodostaa 1990-luvun alun suuri lama, jolloin valtio velkaantui nopeasti. Uudestaan valtion velkaantuminen kääntyi nousuun 2008 alkaneen finanssikriisin myötä.

Nykyiset lainanottokäytännöt periytyvät 1980-luvulle, jolloin valtio aloitti velkasitoumusten ja sarjaobligaatioiden liikkeeseenlaskut. Vuonna 1992 valtio perusti päämarkkinatakaajajärjestelmän parantamaan obligaatioiden likviditeettiä. Suomen liityttyä Talous- ja rahaliittoon 1999 valtionvelka muuttui lähes kokonaan euromääräiseksi. Samaan aikaan valtion lainanoton toteutus siirtyi kokonaan valtiovarainministeriöstä Valtiokonttoriin.

Näyttely rahamuseossa: Yhteinen velkamme – valtion lainanotto vuosina 1859–2015 >>

Lue lisää:

Historiallinen näkökulma valtion lainanottoon Suomessa >
Reunamaasta talousjärjestelmän ytimeen >
Suomi Amerikan rahoitusmarkkinoilla >

Julkaistu 25.2.2013 klo 11.19 , päivitetty 2.3.2016 klo 15.26
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot