Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on hallinnon keskeinen osa. Sisäinen valvonta tarkistaa, että valtion varainhallinnan operatiiviset prosessit toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti, sisäinen ja ulkoinen raportointi on luotettavaa ja lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaation kaikki osia saavuttamaan tavoitteensa.

Osana sisäistä valvontaa kaikki tärkeimmät prosessit arvioidaan. Sisäinen valvonta huolehtii, että prosesseille on määritelty tavoitteet ja valvontatoimenpiteet tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Osana analyysiä kartoitetaan prosesseihin liittyvät riskit ja varmistetaan, että prosessikuvaukset ovat ajan tasalla.

Sekä prosessien laatu että riskit arvioidaan numeerisesti. Puutteista laaditaan parantamissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. Sisäinen valvonta käy kaikki prosessit läpi yhdessä prosessivastuullisten kanssa vuosittain.

Julkaistu 22.2.2013 klo 16.17 , päivitetty 11.8.2015 klo 15.10
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot