Operatiivinen riski

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sitä riskiä, mikä aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tietojärjestelmien toimimattomuudesta tai puutteellisesta toiminnasta. Myös ulkopuoliset riskitekijät (esim. sähkökatkot) kuuluvat operatiivisen riskienhallinnan alueelle.

Operatiiviseen riskienhallintaan kuuluu toteutuneiden operatiivisten riskien seuranta ja arviointi sekä korjaavista toimenpiteistä päättäminen.

Julkaistu 22.2.2013 klo 16.14 , päivitetty 11.8.2015 klo 15.07
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot